Prvo nacionalno srečanje ključnih deležnikov pri projektu Interreg Europe ITHACA