Prvi študijski dan FDV 2018/2019

Fotografije: Primož Hrvacki in Urban Resnik