Pripravljalni dnevi - PREP FDV 2018

Fotografije: Primož Hrvacki in Marko Aupič