Predstavitev knjige Rada Bohinca Družbena odgovornost