Obeležitev izida knjige zasl. prof. dr. Antona Beblerja »Izzivi vojne in miru«