Galerija FDV otvorila razstavo Študentska produkcija