8. marec na Fakulteti za družbene vede

Avtor fotografij: Primož Hrvacki