Zagovori doktorskih disertacij


Zagovori (razen izjem) potekajo v obliki videokonference (npr. Skype, Zoom, …). V kolikor bi zagovoru želeli prisostvovati, željo pravočasno (vsaj en dan pred zagovorom) javite v Službo za študentske zadeve Aniti Žagar (pišite na  doctoralstudies@fdv.uni-lj.si), ki vam bo posredovala povezavo na videokonferenco zagovora. Gost se ob prijavi na videokonferenco identificira z imenom in priimkom, sicer ga gostitelj (host) iz “čakalnice” ne spusti v “sejno sobo” videokonference. 

 

 • Andrej Vozlič bo v ponedeljek, 23. novembra 2020 ob 12:00 uri preko Zoom zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: Transdemokracija kot rekonceptualizacija demokracije v okolju digitalne države.

  Komisijo sestavljajo:

  Mentor:                       izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič
  Somentor:                   prof. ddr. Rudi Rizman
  Predsednik komisije:  prof. dr. Jernej Pikalo
  Član komisije:             prof. dr. Matjaž Gams
  Član komisije:             prof. dr. Tomaž Deželan


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 26. avgust 2020