Volitve rektorja za mandatno obdobje 2021-2025


V skladu s Sklepom o začetku postopka za izvolitev rektorja Univerze v Ljubljani za obdobje 2021-2025 so lahko senati članic Univerze v Ljubljani do četrtka, 25. februarja 2021 do 12. ure, Volilni komisiji Univerze v Ljubljani posredovali obrazložene predloge kandidatov za rektorja. V skladu s predpisanim načinom je prispelo pet predlogov za štiri kandidate, in sicer za:
prof. dr. Igorja Lukšiča (predlog z UL FDV),
prof. dr. Gregorja Majdiča (predlog z UL VF),
prof. dr. Igorja Papiča (predlog z UL FE in UL FKKT),
prof. dr. Antona Ramšaka (predlog z UL FMF).

Vsi kandidati izpolnjujejo formalne pogoje za kandidaturo in z njo tudi soglašajo.

Programi kandidatov so objavljeni na spletni strani Univerze.

Predstavitev za UL FDV je potekala v sredo, 24. 3. 2021. Posnetek si lahko ogledate tukaj.Volitve rektorja bodo potekale v torek, 13. aprila 2021, od 8. do 16. ure 
na vseh 26 članicah Univerze in rektoratu hkrati. Zaradi epidemioloških razmer bodo potekale elektronsko, in sicer z uporabo sistema Simply Voting.

Portal za izvedbo elektronskih volitev je dostopen preko povezave:
https://uni-lj.simplyvoting.com/
(za dostop do glasovanja vnesite svoje uporabniško ime in geslo, navodila za uporabo in glasovanje so TUKAJ).

Volilno pravico za volitve rektorja imajo tri skupine volivk in volivcev, in sicer:
 - visokošolski učitelji/učiteljice, znanstveni delavci/delavke ter visokošolski in raziskovalni sodelavci/sodelavke, ki so zaposleni/zaposlene na univerzi vsaj za polovični delovni čas, razen učiteljic/učiteljev kliničnih predmetov, ki morajo biti zaposlene/zaposleni vsaj v obsegu 25 odstotkov polnega delovnega časa;
 - študentke/študenti;
 - strokovno-administrativni in tehnični delavci/delavke, ki so zaposleni/zaposlene vsaj za polovični delovni čas.

Skupine volivk/volivcev imajo različne uteži pri seštevanju glasov, tako da imata skupini študentk/študentov in strokovnih delavk/delavcev vsaka po 20 odstotkov vseh glasov. Volitve so neposredne in potekajo sočasno na vseh članicah in rektoratu.

Na Fakulteti za družbene vede ima  volilno pravico na volitvah rektorja Univerze v Ljubljani 2174 študentk in študentov.

Volilni imenik zaposlenih FDV

Vsi volilni upravičenci, ki niimajo dostopa do računalnika, imajo na dan volitev možnost oddati glas tudi v računalniški učilnici FDV23.

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 01. marec 2021