Vabilo na javno razpravo


Forum za enakopraven razvoj in Slovensko društvo evalvatorjev vabita na javno razpravo, ki bo 27. marca 2017 med 14. in 16. uro potekala v Hiši Evropske unije na Dunajski cesti 20 v Ljubljani.

Smo na razpotju: ali bosta razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč Slovenije še naslednjih 13 let delovala po več ali manj nespremenjenih tirnicah ali bosta izhajala iz novega duha Agende 2030 za trajnostni razvoj? Kakšno pot menite, da bi morali ubrati? Kaj je dodana vrednost slovenskih deležnikov, ki bi jo države v razvoju lahko koristno vključile v lasten razvoj? Vabljeni, da glasno poveste vaše poglede na prihodnost razvojnega sodelovanja v Sloveniji!

V letih po vstopu v Evropsko unijo so se oblikovali temelji slovenskega razvojnega sodelovanja. V tistih časih je bilo poznavanje področja neraziskano in omejeno. Skladno s tem sta bila osnovna dokumenta, ki sta začrtala področje – zakon in resolucija – splošna in premalo osredotočena, a vseeno primerna takratni realnosti. Leta so tekla, pridobivali smo nove izkušnje in znanje, obseg delovanja je rastel in tudi s tem povezana proračunska sredstva za uradno razvojno pomoč, čeprav v precej manjši meri kot se je Slovenija zavezala. Izkazalo se je, da sta razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč prerasla prvotne začrtane okvire zakona, prav tako je preteklo obdobje uresničevanja prve resolucije.

V preteklem letu so bili pripravljeni novi strateški dokumenti in zakonski akti, ki naj bi začrtali učinkovito, skladno in trajno delovanje razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Slovenije. Zdi se, da v slovenskem prostoru manjkata vizija in dolgoročna usmeritev na področjih razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, kar je nujno potrebno za določanje ciljev na eni strani, na drugi strani pa za vzpostavitev mehanizmov za njihovo doseganje – seveda učinkovito, skladno in trajnostno, s ciljem odpravljanja revščine in neenakosti.

Res je, da še niso začrtane vse usmeritve razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, a skrbi nas, če je moč zgraditi trdno hišo na slabih temeljih. Prepričani smo, da je razpravo o prihodnosti razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči potrebno odpreti širši javnosti. Še bolj kot izkušnje vsakega od nas, ki so nedvomno zanimive in pomembne, nas zanima kako si predstavljate slovensko razvojno sodelovanje čez 15 let. Zakaj menite, da bi moralo obstajati in kaj koristnega bi po vašem mnenju lahko prineslo?

Kratke uvodne misli bodo podali:

  • Maja Bučar, redna profesorica na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani,
  • Jasna Djordjević, svetovalka in humanitarna delavka,
  • Mojca Kopše, namestnica direktorja Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj,
  • Ana Kalin, oblikovalka politik in analitičarka v Forumu za enakopraven razvoj – Združenje Ju3,
  • Bojan Radej, predsednik Slovenskega društva evalvatorjev,
  • Ministrsvo za zunanje zadeve RS (TBC)

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 20. marec 2017