Vabilo k prijavi na razpis za 15. program stažiranja organizacije NATO


Vabimo vas k prijavi na razpis za 15. program stažiranja organizacije NATO. Sedež organizacije NATO je zaveznicam posredoval obvestilo o 15. programu stažiranja (NATO Internship Programme) za leto 2018, namenjen udeležencem iz držav članic NATA. Rok za prijave je 28. april 2017.

Namen programov stažiranja na sedežu organizacije NATO, ki potekajo od leta 2004 dalje, je določenemu številu študentov (zlasti s področij političnih ved, mednarodnih odnosov, varnostnih študij, informacijske tehnologije ipd.) zagotoviti priložnost za stažiranje na sedežu NATA v Bruslju in v nekaterih telesih NATA. Razpis programov poteka vsako leto spomladi z dvema predvidenima začetnima datumoma – za marec in september prihodnje leto. Stažiranje navadno poteka 6 mesecev.

Na razpis se lahko prijavijo:

- kandidati, starejši od 21 let,
- državljani držav članic organizacije NATO,
- študentje oziroma diplomiranci, ki so univerzitetno stopnjo izobrazbe pridobili pred  manj kot letom dni,
- študentje z vsaj dvema uspešno zaključenima letnikoma študija,
- kandidati z odličnim znanjem vsaj enega uradnega jezika organizacije NATO (francoščine ali angleščine).

Podrobnosti o razpisu za leto 2018 ter razpisnih pogojih so objavljene na uradnih spletnih straneh organizacije NATO (http://www.nato.int/internships in http://www.nato.int/cps/en/natolive/72041.htm), kandidati pa se na program stažiranja prijavijo neposredno preko on-line sistema zveze NATO.

 

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 16. marec 2017