Tečaj ruskega jezika


  • Začetni tečaj ruskega jezika (60 ur)

Trajanje: 60 ur
Cena: Študenti: € 250; člani Alumni kluba FDV in UL: € 256; zunanji udeleženci: € 320
Izvajalka: lekt. Larisa Gabrovšek

Rok prijave: 16. 10. 2020.

Začetek tečaja: 20. oktober 2020

Na tečaj se prijavite tako, da izpolnite PRIJAVNICO, jo natisnite in podpišite ter pošljite po pošti na naslov Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, naslovljeno na Mojca Mole Vrečar ali skenirano na e-naslov: mojca.mole-vrecar@fdv.uni-lj.si. Prijavo lahko oddate tudi v nabiralnik št. 122.

Podrobne informacije
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 24. september 2020