Smeri razvoja: 60 let politologije v Sloveniji


60 let politologije

Vabljeni na konferenco ob 60-letnici politologije v Sloveniji, ki bo potekala 9. decembra od 10.00 dalje v Veliki dvorani FDV

Politologija je mlada veda, če jo merimo po uvrščanju na programe modernih univerz, je pa hkrati tudi ena najstarejših, če merimo njeno starost po delih antičnih političnih mislecev, zlasti Platona in Aristotela, in seveda Cicera in Avguština ali po delih novodobnih političnih mislecev kot sta Tomaž Akvinski in Machiavelli, Hobbes in Locke ter klasikov kot sta Kant in Hegel. Politologija je imela pred svojo konstitucijo v formi univerzitetne znanstveno-raziskovalno-pedagoške postavitve torej že bogato tradicijo v konceptualizaciji in empiričnih vpogledih v politiko. Politologija tako že od samih začetkov spremlja nastopanje političnega kot njegova refleksija in usmerjanje, kot (samo)zavest o politiki in političnem. Zato je njena moč od nekdaj odvisna od moči in intenzivnosti dogajanj na področju politike. Eruptivna obdobja politike so proizvedla močne politologe in njihove ideje, šibka politična obdobja pa za sabo niso pustila ne velikih imen ne velikih idej.

V Sloveniji je še ob ustanovitvi Visoke šole za politične vede leta 1961 veljalo, da politična znanost posega, zaradi vseobsežnosti svojega predmeta, na področje prav vseh družbenih ved in da torej ni samostojna znanstvena disciplina. Politične vede so bile tedaj razumljene kot sklop znanosti in znanj, ki se ukvarjajo s politiko. Po tedanjih predstavah so politične vede vključevale vse vede, ki so pomembne za razumevanje in vodenje družbe in države: filozofijo, zgodovino, psihologijo, sociologijo, politično ekonomijo, pravo, mednarodne odnose. S prizadevanji Adolfa Bibiča se je politologija v Sloveniji in Jugoslaviji prebila med znanstvene discipline.

Ob letošnji obletnici je čas, da opravimo refleksijo naše vede in politologiji »izmerimo nebesno dalj in stran«. 

Glede na razmere je možna tudi spletna izvedba. O načinu izvedbe vas bomo sproti obveščali.

 

 

 

Za vse udeležence velja, da morajo izpolnjevati pogoj PCT. Veljavnost pogoja PCT dokazujejo z enim od pogojev, ki so navedeni v 2. členu Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19istovetnost pa oseba dokazuje z osebnim dokumentom.

V vseh zaprtih javnih prostorih je obvezna kirurška maska ali FFP2 maska  in razkuževanje rok. Maske iz blaga niso več dovoljene.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 09. november 2021