[RAZPIS BILATERALA] Razpis študentskih izmenjav v okviru bilateralnih pogodb za študijsko leto 2021/22


Fakulteta za družbene vede (FDV) na podlagi pogodbenega sodelovanja razpisuje možnost prijav bilateralnih študentskih izmenjav za obdobje poletnega semestra študijskega leta 21/22 na izbranih institucijah.


PRIJAVA:

Študent, ki želi oditi na izmenjavo v okviru bilateralnih pogodb, mora oddati:

  • spletno prijavo, ki vsebuje motivacijsko pismo v angleškem jeziku, prek spletnega referata.

ROK ZA ODDAJO VLOG:

Rok za oddajo vlog je 25. februar 2021 do 24:00*. Prijave, oddane po predpisanem roku za oddajo, ne bodo obravnavane.

*OPOZORILO: Študentje, ki nimate dostopa do spletnega referata, prosim pišite na int.office@fdv.uni-lj.si. Študente opozarjamo, da prijavni obrazec v spletnem referatu ne sme biti odprt predolgo, ker lahko seja poteče in se izgubijo vse vnesene informacije. Zato svetujemo, da se motivacijsko pismo pripravi v dokumentu na računalniku in se nato kopira v spletno prijavo. Prav tako odsvetujemo, da se študenti prijavljajo v zadnjih minutah pred iztekom roka, ker lahko zaradi pretečene seje zamudijo rok.

Vloge se bodo ocenjevale po enakih merilih kot vloge za Erasmus+ izmenjavo za mobilnost študentov z namenom študija, tako da pozivamo študente, da si podrobno preberejo razpisno dokumentacijo. Če je na isto institucijo prijavljenih več študentov, kot je razpisanih mest, in imajo ti enako število točk, morajo študenti opraviti izbirni razgovor s predstavniki kateder, zadolženih za mednarodno sodelovanje, in koordinatorjem za mobilnost študentov. O terminih razgovorov bodo študenti obveščeni naknadno.

POMEMBNO: Študentom priporočamo, da si pozorno preberejo razpisno dokumentacijo in Pravilnik o mednarodni izmenjavi študentov, ki ga je Senat Fakultete za družbene vede sprejel 11. septembra 2017.


POGOJI in MERILA ZA OBRAVNAVO VLOG:

  • študent mora biti vpisan vsaj v drugi letnik dodiplomskega študija (1. stopnja študija) na FDV;
  • ·na izmenjavo se lahko odide le v poletnem semestru;
  • ·na izmenjavi se lahko opravljajo le predmeti, ne pa tudi raziskovanje za namene zaključnega dela;
  • študent mora na izmenjavi pridobiti vsaj 20 ECTS oz. toliko ECTS, kot to zahteva institucija gostiteljica;
  • študent mora pridobiti potrdilo o znanju tujega jezika v skladu z zahtevo posamezne institucije, ki ga bo moral predložiti ob vpisu na institucijo gostiteljico;
  • povprečna ocena, ki jo zahteva tuja institucija za vpis tujih študentov na njene programe;
  • in drugi pogoji, ki jih določa posamezni sporazum s partnersko univerzo.

Podatki študentov, izbranih na tem razpisu, bodo v potrditev posredovani instituciji gostiteljici. Šele potrditev institucije gostiteljice pomeni dokončen izbor študentov za izmenjavo.

Izbrani študenti se dogovorijo za program študija pred odhodom v tujino s študijskim sporazumom, ki ga podpišeta obe instituciji in študent.

Izbrani študenti so opravičeni plačila šolnine in pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, ter stroški poti in zdravstvenega zavarovanja so obveznost izbranih študentov.

Na instituciji gostiteljici študent ne plačuje šolnine, lahko pa institucija enako kot domačim študentom zaračunava znesek za zavarovanje (kolikor ni treba zavarovanja urediti predhodno), študentsko organizacijo ali uporabo gradiv.

FDV lahko študentom, ki jih pošilja na izmenjavo v tujino, še naprej zaračunava šolnino, če je tako določeno z nacionalnimi zakoni.


INFORMATIVNI DAN za dodatne informacije o razpisu bo organiziran 9. februarja 2021 ob 15. uri na Zoom povezavi: https://uni-lj-si.zoom.us/j/97190446521?pwd=d1FuR24rbzhCTE15ZGxpYjZzMXdqdz09

Seznam bilateralnih pogodb 2021-22
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 04. februar 2021