[POZIV] Projektno delo z Inštitutom za študije stanovanj in prostora - Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK)


Fakulteta za družbene vede v sodelovanju z Inštitutom za študije stanovanj in prostora vabi študente in študentke k sodelovanju pri Študentski inovativni projekt za družbeno korist (ŠIPK) z naslovom

ANALIZA NEPREMIČNINSKIH INVESTICIJ V LJUBLJANI

OPIS PROJEKTA

V Ljubljani je vse od leta 2016 moč zaznati izrazit porast nepremičninskih investicij in z njo povezane gradbene aktivnosti. Če so investitorji nekaterih večjih projektov znani, pa je splošno razumevanje delovanja nepremičninskega trga precejšnja neznanka. Zato je namen projekta opraviti popis investicij v Ljubljani in s tem prispevati k razumevanju prostorskega razvoja glavnega mesta. Poskušali bomo odgovoriti na vprašanje, kaj in kako se gradi v Ljubljani. Ravno tako nas bo zanimala tudi struktura investitorjev (pravne osebe) ter njihov način delovanja. Zanimalo nas bo, kdo investira v nepremičnine in kako deluje povprečen investitor.

NALOGE

-zbiranje in popisovanje nepremičninskih investicij v Ljubljani od leta 2016 dalje (na terenu in v arhivih)

-obdelava in analiza podatkov o investicijah in investitorjih

-interpretacija podatkov

-izvajanje intervjujev z akterji na nepremičninskem trgu

IZVAJALCI: Fakulteta za družbene vede v sodelovanju z Inštitutom za študije stanovanj in prostora

ČAS IZVAJANJA: 4 mesece: marec – junij 2020 (40 ur mesečno)

PLAČILO: 9 evrov bruto na uro

POGOJI SODELOVANJA:

  • reden vpis na program Sociologija (1. stopnja) ali Politologija – Študije politike in države (1. stopnja) cel čas trajanja projekta
  • študent ni v delovnem razmerju, ni samozaposlen, ni prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje, ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali zasebnega zavoda
  • študent še ni sodeloval na projektu ŠIPK (Študentski inovativni projekti za družbeno korist) ali PKP (Po kreativni poti do znanja)

ROK PRIJAVE: 22. 2. 2020

 

KONTAKT: klemen.plostajner@fdv.uni-lj.si

 

Tekst FB:

Fakulteta za družbene vede v sodelovanju z Inštitutom za študije stanovanj in prostora vabi študente in študentke k sodelovanju pri projektu

ANALIZA NEPREMIČNINSKIH INVESTICIJ V LJUBLJANI

Namen projekt, ki bo potekal od marca do junija, je popis in analiza nepremičninskih investicij v Ljubljani od leta 2016 daje. Delo na projektu je plačano in bo vključevalo zbiranje podatkov, njihovo obdelavo, analizo in interpretacijo.

Več info: link do spletne strani z objavo opisa projekta


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 11. februar 2020 | v kategoriji: FDV