PREP FDV – Pripravljalni dnevi FDV 2018


V tednu pred začetkom študija bomo za študente, vpisane v 1. letnik, izvedli PREP FDV – Pripravljalne dneve FDV. Izvedli bomo predavanja in vaje, na katerih jih bomo seznanili z informacijami, pravili in praktičnimi napotki o študiju in fakulteti,  akademski poštenosti, pristopih k strokovnemu ter raziskovalnemu delu, pisanju in govornem predstavljanju strokovne vsebine ter uporabi znanstvenih informacijskih virov za družboslovje. Pri tem bomo izpostavili razlike glede na študijsko delo v srednjih šolah ter glede na druge oblike iskanja informacij in komuniciranja.

Cilj te oblike usposabljanja je vse študente 1. letnikov seznaniti z osnovnimi pojmi in značilnostmi znanstvenega komuniciranja ter jih na ta način bolje pripraviti na zahteve študija na FDV. Program  pomeni enoten uvod za vse študente, ki bodo kasneje na različnih študijskih programih poglobljeno obravnavali raziskovalno metodologijo in veščine znanstvenega komuniciranja.

Program

Torek, 25. 9. 2018

 9.30–10.00

10.15–11.45       

12.00–13.30

13.30–14.00       

 

Splošne informacije o študiju in fakulteti

Jezikovna podoba pisnega strokovnega besedila

Govorno predstavljanje strokovne vsebine

Vodenje po fakulteti s študenti tutorji       

 

 

 Velika dvorana

 Razdelitev v 2 sočasni skupini:

 Predavalnica 20

 Predavalnica 21

 
 

Sreda, 26. 9. 2018

  9.30–11.00

11.00–11.30

11.30–13.00
 

Akademska poštenost in znanstveno pisanje

predavanje

odmor

vaje 
 

 Razdelitev v 2 sočasni skupini:

 Predavalnica 20

 Predavalnica 21

 

Četrtek, 27. 9. 2018

Petek, 28. 9. 2018

9.30–11.00

11.00–11.30

11.30–13.00

 

Znanstveni informacijski viri za družboslovje

 

vaje v računalniški učilnici

odmor

vaje v računalniški učilnici
 

 Računalniška učilnica 24

 

Dodatne informacije so študenti 1. letnika 1. stopnje prejeli po elektronski pošti. Prijave na delavnice potekajo prek spletne učilnice  »PREP FDV – Pripravljalni dnevi FDV 2018« do 20. 9. 2018.

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 14. september 2018