Predstavitev knjige prof. dr. Valentina Kalana


V torek, 16. oktobra, bo ob 17.00 uri (Modra soba / 5. nad. Filozofske fakultete) na Filozofski fakulteti potekala predstavitev knjige avtorja Valentina Kalana z naslovom Hypokrisis. Fenomenološka interpretacija Aristotelovih epohalnih del.

Delo Valentina Kalana se sooča z dejstvom, da Aristotelova filozofija – ne brez razloga – deluje šolsko, sholastično, včasih za samoumevno in zatorej pogosto tudi odvečno. Poleg tega premajhna prisotnost zgodovine filozofije v gimnazijah onemogoča elementarno poznavanje Aristotela, tako analitike kakor prve filozofije – φύσις, ἀλἠθεια, οὐσία, ὐποκείμενον. 

Delo obravnava predvsem dela s področja Aristotelove teoretske filozofije: metafiziko oziroma prvo filozofijo, t. i. »ontologijo«, fiziko in kozmologijo ter psihologijo – ki pri Aristotelu spada v prvo filozofijo, ter deloma etiko, politiko, logiko, spoznavno teorijo in mestoma estetiko. Drugič pa velja poudariti, da svojo imanentno analizo Aristotelovih del interpretativno postavi v obzorje tako zgodnje kot pozne Heideggerjeve misli. Delo je rezultat večletnih filozofskih in prevajalskih prizadevanj, ki jih predvsem zaznamujejo prevodi temeljnih Aristotelovih del v slovenščino O duši, Metafizika, Fizika I-IV, O nastajanju in propadanju. V pogledu filozofskega pristopa izstopa soočenje Aristotela s Heideggerjem, kar delu daje posebno veljavo na tem polju filozofskih raziskav. Še posebej velja poudariti uvodno razlago hermenevtične razsežnosti hypokrisis, ki metodično obeležuje celotno razpravo, analizo soodnosa med psyche in Dasein (tubitjo), sistematični pretres Aristotelove fizike in metafizike, eksplikacijo pojma sveta, fenomenološko karakterizacijo phantasia ter aktualni pogled na etično in politično razsežje Aristotelove filozofije. Soočenje Aristotela s Heideggerjem tako omogoča, da si ustvarimo nekoliko drugačno sliko o sodobnosti Aristotela od sicer običajne, hkrati pa se s tem osvetlijo pomembne podlage Heideggerjeve misli.

Pogovor z avtorjem knjige bo vodil red. prof. dr. Dean Komel. Vabljeni!


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 08. oktober 2018 | v kategoriji: Dogodek