Mednarodna poletna šola politične ekologije 2022: Novi koncepti za pravične tranzicije


K DOBREMU ŽIVLJENJU ZNOTRAJ PLANETARNIH OMEJITEV

Kje: Ljubljana, Fakulteta za družbene vede UL (in preko zoom-a)

Kdaj: 27. junij – 1. julij 2022

Prijava:
- do 15. aprila 2022: magistrski in doktorski študentje, ki želite pridobiti kredite ECTS,
- do 15. maja 2022: vsi ostali udeleženci.

Vabilo:

Večplastne krize okolja in družbe nas ženejo k iskanju alternativnih rešitev za organizacijo našega družbenega, gospodarskega in institucionalnega ustroja. Številne tranzicije se že dogajajo, a različni akterji jih razumejo in do njih pristopajo zelo različno. Tranzicije ne pomenijo zgolj tehnoloških sprememb: pomenijo predvsem spremembe v družbi, vedenju, kulturi in oblikah politike. Tranzicije v nizkoogljično družbo morajo biti pravične, poštene, vključujoče, participativne, deliberativne, solidarnostne in transdisciplinarne. Voditi nas morajo v pluralistične družbe, ki bodo živele dostojno in solidarno znotraj planetarnih omejitev. Za soustvarjanje tranzicij potrebujemo prostore za razmislek in deliberacijo, da se izognemo reproduciranju »odvisnosti od poti« in ustvarjanju še globljih izzivov.

S temi osnovnimi parametri puščamo širok prostor za razpravo in razmišljanje o podobi tranzicij. Vabimo vas, da se med 27. junijem in 1. julijem 2022 udeležite Mednarodne poletne šole politične ekologije 2022 v Ljubljani ter skupaj z nami soustvarjate znanje in razmišljanja o teh tranzicijah.

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2022 želi oživiti prostor za izmenjavo mnenj, razpravo in kritični razmislek o sodobnih raziskavah, praksah, metodologijah in procesih za pravične, vključujoče in deliberativne tranzicije k dobremu življenju znotraj planetarnih omejitev. Tranzicije že potekajo in so neizogibne, naslovili pa bomo tistih nekaj področij, ki so še posebej izpostavljena: država in demokracija, energija in promet, potrošnja in proizvodnja ter raba zemlje.

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2022 je namenjena teoretikom, praktikom in aktivistom ter vsem, ki jih okoljska in ekološka vprašanja kakorkoli zanimajo. Udeležba na poletni šoli je brezplačna! 

Dogodek bo potekal v hibridni obliki: v živo in preko zoom-a. Število udeležencev na lokaciji je zaenkrat omejeno na 100. 

Gostujoči predavateljice in predavatelji:

 • Teoretičarka zelene države prof. Robyn Eckersley
  Šola družbenih in političnih znanosti, Univerza v Melbournu
 • Urbani kritični politični ekolog prof. Erik Swyngedouw
  Šola za okolje, izobraževanje in razvoj, Univerza v Manchestru
 • Profesor humane geografije in strokovnjak na področju okoljsko psiholoških vidikov energetskih tranzicij prof. Patrick Devine-Wright
  Fakulteta za vede o življenju in okolju, Univerza v Exeterju
 • Profesor mednarodnih odnosov in strokovnjak na področju politične ekologije energetskih tranzicij prof. Peter Newell
  Šola za globalne študije, Univerza v Sussexu 
 • Socio-ekološka filozofinja in raziskovalka odrasti dr. Barbara Muraca
  Oddelek za filozofijo, Univerza v Oregonu
 • Raziskovalec in aktivist, delujoč na področjih postekstraktivizma, postrazvoja in ontološkega dizajna dr. Arturo Escobar
  Univerza Caldas v Manizalesu in Univerza Valle v Caliju (Kolumbija) 
 • Raziskovalka s področja kritične krožne ekonomije dr. Kersty Hobson
  Šola geografije in načrtovanja, Univerza v Cardiffu 
 • Raziskovalka tranzicij prehrambenih sistemov dr. Aniek Hebinck
  Nizozemski raziskovalni inštitut za tranzicije DRIFT
 • Ekonomski zgodovinar in podnebni aktivist dr. Matthias Schmelzer
  Univerza Friedricha Schillerja v Jeni & Laboratorij za nove ekonomske ideje
 • Profesorica politik urbanega transporta in participacije državljanov prof. Crystal Legacy
  Šola za oblikovanje v Melbournu, Univerza v Melbournu
 • Svetovalka za gospodarsko politiko in strokovnjakinja Kubanskih agrarnih odnosov
  dr. Gladys Hernández
  Center za raziskovanje svetovne ekonomije CIEM (Kuba)

  in drugi.

Zakaj se udeležiti:

- Pridobite točke preko akreditirane prijave za doktorske in magistrske študente
(10 ECTS / 5 ECTS).
- Spoznajte najnovejša področja raziskovanja tranzicij z vodilnimi mednarodnimi in
slovenskimi raziskovalci in praktiki.
- Razvijte kritično mišljenje o tranzicijah.
- Uživajte v poletni šoli brez kotizacije.
- Pridružite se interaktivnim večernim aktivnostim.
Pridružite se nam pri sooblikovanju novih konceptov pravičnih tranzicij! Prijava tukaj!
Dogodek bo potekal v hibridni obliki: v živo in preko zoom-a.
Prosimo vas, da se prijavite do:
15. aprila 2022 – magistrski in doktorski študentje, ki želite pridobiti kredite ECTS;
15. maja 2022 – vsi ostali udeleženci.


Vse informacije o poletni šoli najdete na spletnem mestu >>


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 03. marec 2022