Konferenca Pretekle izkušnje ter sedanji in prihodnji izzivi politik podpore razvoju obnovljivih virov energije v EU


Vabljeni na konferenco, ki bo potekala 18. 5. 2018 na Fakulteti za družbene vede v predavalnici 10.

Namen konference je s pomočjo mednarodno uveljavljenih strokovnjakov za eno ključnih področij trajnostnega razvoja, na katerem Evropska unija nima neposrednih pristojnosti in po drugi strani povzroča številne družbene konflikte, predvsem pri umeščanju objektov za pretvorbo obnovljivih virov v prostor oceniti in prediskutirati vplive:

  • geopolitičnih sprememb v zadnjem desetletju ter razvoj nekonvencionalnih virov nafte in zemeljskega plina na dinamiko povečanja deleža OVE v končni porabi energije v kontekstu politične ekonomije prehoda na obnovljive vire energije;
  • »Pariškega podnebnega sporazuma«, nove evropske direktive o podpori OVE in »energetskega obrata« v ZRN na širjenje deleža OVE v »Evropi različnih hitrosti«;
  • ·nedorečenosti arene energetske politike in politike podpor razvoju in širjenju OVE v Sloveniji, s poudarkom na vplivu konflikta glede gradnje TEŠ 6na dinamiko širjenja tehnologij proizvodnji električne energije iz OVE v Sloveniji.

Več podrobnosti o konferenci, ki bo potekala v angleškem jeziku na:

Udeležba na konferenci je brezplačna. Prijave na konferenco sprejemamo na: info@focus.si  do 16. 5. 2018

8.30 – 9.00

Registracija udeležencev

 

9.00 - 9.10

Uvodni pozdrav in uvod v konferenco: prof. dr. Andrej Lukšič, Fakulteta za družbene vede

 

 

Prvi del: POLITIKA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE V EU MED GEOPOLITIKO IN POLITIČNO EKONOMIJO INTERESOV DRŽAV ČLANIC EU

 

9.10 - 9.35

zasl. prof. dr. Peter Novak, Fakulteta za tehnologije in sisteme Novo mesto

Revolucija v energetiki: eksergijski energetski sistemi prihajajo!

9.35 - 10.00

prof. dr. Lutz Mez, Svobodna univerza v Berlinu

Stanje in globalni trendi na področju geo-energetike in njihov vpliv na obnovljive vire energije

10.00 - 10.25

zasl. prof. dr. Aviel Verbruggen, Univerza v Antwerpnu

Politična ekonomija energetske tranzicije v EU

10.25 - 10.50

prof. dr. Reinhard Haas, Tehniška univerza na Dunaju

Pot k trajnostnim in demokratično reguliranim trgom z električno energijo

10.50 – 11.15

Odmor za kavo in prigrizke

11.15 - 11.40

prof. dr. Volkmar Lauber, Univerza v Salzburgu

Prihodnost OVE v Evropi med Pariškim sporazumom, novo Smernico EU o OVE in prizadevanji ZRN za povečanje ciljnih vrednosti OVE v letu 2030

11.40 -12.05

prof. dr. Lutz Mez, Svobodna univerza v Berlinu

Stanje in perspektive »energetskega obrata« v ZRN

12.05 - 12.40

Razprava

 

 

Drugi del: ENERGETSKO-POLITIČNA ARENA V SLOVENIJI – BLOKIRANE MOŽNOSTI ZA PREBOJ OVE V SLOVENIJI?

12.40 - 13.05

dr. Tomislav Tkalec, Focus, društvo za sonaraven razvoj

Politika podpore OVE v Sloveniji

13.05 - 13.30

Andrej Klemenc,

Slovenski E-forum

Odločanje o TEŠ 6 in njegovi vplivi na spremembo arene slovenske energetske politike

13.30 – 14,00

 

Razprava in zaključki konference

 

 

 

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 11. maj 2018 | v kategoriji: Dogodek