Izzivi sodobne kitajske globalizacije: Debata z gosti in predstavitev knjige o kitajskem jeziku in kulturi


Izzivi sodobne kitajske globalizacije - Debata z gosti in predstavitev knjige o kitajskem jeziku in kulturi.

KJE? V prostorih Raziskovalnega središča za Vzhodno Azijo (EARL)

KDAJ? V torek, 11. decembra 2018, ob 10. uri.

Sodobna Kitajska pred svet postavlja nove izzive. S strateškimi pobudami t. i. Pasu in ceste in drugimi kitajsko-evropskimi povezavami, npr. platformo 16+1, spreminja ustaljene vzorce mednarodne politike in ekonomije, odpira pa tudi nova vprašanja, kot so medkulturni odnosi, globalizacija vednosti in še mnoga druga.

Predstavitev knjige Tine Čok in dr. Helene Motoh, z naslovom »Kultura na koncu jezika: razprave o prepletu kitajskega jezika in kulture« se bo teh vprašanj lotila z zornega kota problemov, s katerimi se Evropejci srečujemo pri stiku s kompleksno kitajsko kulturo, njeno dolgo tradicijo in specifičnim jezikom in pisavo, ki ju Kitajci uporabljajo.

V debati o izzivih sodobne kitajske globalizacije bomo nato z avtoricama in razpravljalcema, Nino Pejič, mag., iz Raziskovalne enote EARL ter nekdanjim obrambnim atašejem Republike Slovenije na Kitajskem, magZdenkom Udovičem, razpravljali o širših vidikih te problematike in pomenu teh vprašanj za Slovenijo in regijo. Razpravo bo v imenu EARL uvedel prof. dr. Zlatko Šabič.

Vabljeni!


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 04. december 2018