Gostujoči predavanji: Korejci v Evropi in v Aziji


Gostujoči predavanji bosta potekali v okviru dejavnosti EARL (East Asian Resource Library) 18. januarja 2018 ob 16.00 na Fakulteti za družbene vede v predavalnici 8. Predavateljici bosta izr. prof. dr. Chikako Shigemori Bučar in doc. dr. Nataša Visočnik z Oddelka za Azijske študije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Doc. dr. Nataša Visočnik

Vloga Korejk v religiji

V korejski patriarhalni družbi je bilo vodenje tradicionalno v domeni moških. Po Kunfucijevem nauku obstaja v družini stroga delitev vlog po spolu, ki je bila razširjena tudi v bogoslužnih ritualnih obredih. Možje so svoje religiozne potrebe zadovoljili s konfucijanizmom, pri tem pa so bile ženske povsem izključene. Kljub temu pa so ženske našle svoje mesto v nekaterih drugih religijah. Pričujoča predstavitev raziskuje tradicionalno vlogo ženske, ki jo je imela v šamanizmu v času dinastije Joseon in korejskem budizmu iz 4. stoletja. Preuči tudi protestantizem, kjer se zaradi zahteve po enakosti med spoloma v zadnjih letih struktura cerkve spreminja.

Izr. prof. dr. Chikako Shigemori Bučar

Do Cyong-Ho: prvi Korejec, ki je prejel doktorat znanosti na Univerzi na Dunaju  

V skupinski raziskavi o zgodovini poučevanja japonskega jezika je našo pozornost posebej pritegnilo prijateljstvo treh doktorskih študentov v 30. letih 20. stoletja, Korejca, Japonca in Avstrijca. Vsi so doktorirali iz etnologije in sodelovali pri ustanovitvi Japonskega inštituta na Dunaju, danes Inštituta za vzhodnoazijske študije (Institut für Ostasienwissenschaften) na Univerzi na Dunaju. Predstavitev se bo osredotočila na korejskega študenta kot raziskovalca, znanstvenega sodelavca in lektorja v Evropi v 30. letih 20. stoletja.

 

Predavanji bosta v angleščini.

 

Vabljeni!

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 05. januar 2018