Evropska konferenca o politiki in spolu 2022


Kje: Ljubljana, Fakulteta za družbene vede UL
Kdaj: 6 – 8. julij 2022

Organizacijska ekipa:

- za ECPR Standing Group on Gender and Politics.: Ivana Dobrotić, Conny Roggeband

- za Univerzo v Ljubljani: Aleksandra Kanjuo Mrčela (FDV UL), Roman Kuhar (FF UL), Jasna Mikić Ljubi (FDV UL)

 

Vsebina konference:

Evropska konferenca o politiki in spolu se je od leta 2009 uveljavila kot prestižno srečanje, ki pripomore k razvijanju študij spola in spolnosti v politiki ter krepi vezi v globalni skupnosti raziskovalcev in raziskovalk na vseh stopnjah kariere. Na letnih srečanjih obravnavajo teme spola, rase, intersekcionalnosti, spolnosti in spolnih identitet.

V čast nam je, da lahko gostimo to pomembno konferenco letos na Univerzi v Ljubljani. V treh dneh konference bodo spregovorila številna znana imena na področju spola in politike. Obravnavali bomo teme, kot so raznolikost spolnih in političnih identitet, anti-spolna politika, spol in politična komunikacija, feminizem in post-feminizem, spol in socialne politike, nasilje na podlagi spola, varnost spolov, LGBTIQ+ politike, (anti)kapitalizem in globalno gospodarstvo, parlamenti, vlade in stranke kot ospoljene organizacije, ženske in vodenje v globalni perspektivi, boji za pravice žensk in opolnomočenje v politiki, in številne druge. Seznam vseh sekcij je dostopen tukaj

Kot soorganizatorji dogodka, ki je prvič v tem delu Evrope, smo v enem delu programa želeli posebej osvetliti za nas posebej pomembne teme in predstaviti zgodovino in stanje na področju enakosti spolov v post-socialističnem prostoru centralne in vzhodne Evrope. Uvodni pogovor s Slavenko Drakulić, Zorano Baković in Teo Jarc bo na temo enakosti spolov v času demokratičnega nazadovanja, na dveh okroglih mizah pa bomo z gostjami spregovorili o vlogi in pomenu novih družbenih gibanj v Sloveniji v osemdesetih letih ter o postsocializmu in enakosti spolov.

Na prvi okrogli mizi se bomo ukvarjali z vlogo t. i. novih družbenih gibanj, predvsem feminističnega in LGBT gibanja v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, na učinkovanje in sooblikovanje vloge ženske v poznem socializmu in na poznejše politike enakosti, h katerim so ta gibanja pomembno doprinesla, a po spremembi političnega sistema naletela na novo oviro: intenzivna prizadevanja za retradicionalizacijo družbe v devetdesetih in pozneje. Zdi se, da so bila progresivna nova družbena gibanja iz osemdesetih eden od prvih poražencev nove politične ureditve. Kmalu je namreč postalo jasno, da demokratični standardi o odprti, vključujoči in napredni družbi, h kateri so si prizadevali, ne bodo samoumevni temelji nove države. Na okrogli mizi, na katero bodo sodelovale Vlasta Jalušič, Suzana Tratnik, Metka Mencin in Mojca Dobnikar, pogovor pa bo povezoval Roman Kuhar, bomo dediščino novih družbenih gibanj mislili tudi v kontekstu sodobnih trendov populističnih anti-spolnih politik in položaja žensk ter spolnih in seksualnih manjšin trideset let po osamosvojitvi Slovenije.

Na drugi okrogli mizi bomo prispevali k razumevanju tega, kako je tranzicija vplivala na enakost spolov v postsocialističnih državah. Različne napovedi in ocene vpliva tranzicije na enakost spolov temeljijo na različnih predpostavkah in ocenah dediščine prejšnjega sistema na eni strani in priložnostih/grožnjah sprememb v tranziciji (politične in gospodarske svoboščine vs. družbene neenakosti in ponovna tradicionalizacija/nove oblike patriarhata) na drugi strani. Novejši empirični podatki (npr. o položaju žensk in moških na trgu dela ter o vrednotah glede enakosti spolov) in analize zagotavljajo podlago za boljše razumevanje virov moči/zmožnosti omejitev in ovir za premagovanje obstoječih vrzeli v enakosti spolov v postsocialističnih državah. Del analiz poskuša razumeti spol in spremembe v postsocializmu z analizo strukture, v kateri se realnosti posameznic in posameznikov oblikujejo na presecišču spola, razreda, spolnosti, in rase. Te analize pomagajo tudi pri oblikovanju analitičnega okvira, ki je primeren za nadaljnje raziskovanje posledic spolno opredeljenih postsocialističnih sprememb na enakost spolov. Na multidisciplinarnem mednarodnem panelu bodo sodelovale Eva Fodor, Kristen Rogheh Ghodsee, Adriana Zaharijević, Katalin Fabian, Shireen Hassim, Ana Laura Rodriguez Gusta, Rianne Mahon, pogovor pa bo povezovala Aleksandra Kanjuo Mrčela. Panel bo prispeval k razpravi o enakosti spolov v postsocialističnih družbah in delih sveta, ki so imeli izkušnje z državnim feminizmom ter k širši razpravi o ovirah in spodbujanju univerzalne enakosti spolov .

Kaj vse lahko pričakujete od dogodka si lahko pogledate v kratkem videu, ki smo ga pripravili v lanskem letu.

 

Vse informacije o mednarodni konferenci najdete na spletnem mestu >>

 

Dogodek bo potekal v živo.

 

Vljudno vabljene in vabljeni!


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 13. maj 2022