Doktorska delavnica »Pre-Registration of a Study Protocol in the Social and Behavioral Sciences« na FDV


V oktobru se bo na Fakulteti za družbene vede odvila mednarodna doktorska delavnica z naslovom »Pre-registration of a Study Protocol in the Social and Behavioral Sciences«. Delavnica je namenjena doktorskim študentom, ki načrtujejo empirični del doktorske disertacije in zanj pripravljajo raziskovalni načrt.

Cilj delavnice je doktorskim študentom na področju družboslovnih in humanističnih znanosti omogočiti razvoj raziskovalnega načrta/protokola, ki ga je mogoče predhodno registrirati. Z uporaba predhodne registracije lahko doktorski študenti dokažejo, da so bile njihove študije izvedene, analizirane in da je bilo o njih poročano, kot je bilo prvotno načrtovano. Poseben poudarek bo namenjen predhodni registraciji meta-analiz in študij, ki vključujejo analizo socialnih omrežjih. Vseeno pa so za predhodno registracijo primerne tako intervencijska študija/eksperiment, korelacijska študija in vse ostale vrste študijskih modelov, namenjenih preizkušanju predpostavk na področju družboslovnih in humanističnih znanosti.

Sodelujoči študenti bodo (1) sodelovali na delavnici, ki bo trajala dva dni in pol, (2) predstavili načrte za svoje doktorske projekte (prvi dan delavnice), (3) razvili in predstavili raziskovalni načrt za svojo empirično študijo (tretji dan delavnice) in (4) oddali svoj raziskovalni načrt (do 31. oktobra 2018).

Organizatorji:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija ZPID - Leibniz Institute for Psychology Information, Trier, Germany.

Lokacija:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana. Učilnica 10.

 

PROGRAM

9. oktober 2018:

 • 13.00-13.30: Registracija
 • 13.30-15.00: Predstavitve doktorskih projektov in okrogla miza (sodelujoči doktorski študenti)
 • 15.30-17.00: Predavanje »Pre-registration of a study protocol and the research lifecycle« (prof. dr. Michael Bosnjak)
 • 19.00: Skupna večerja

10. oktober 2018:

 • 9.00-9.30: Predavanje »Introduction to network measurement and analysis« (doc. dr. Luka Kronegger)
 • 9.30-11.00: Predavanje »Measurement of egocentric networks« (prof. dr. Tina Kogovšek)
 • 11.30-13.00: Predavanje »Basic of network analysis« (doc. dr. Luka Kronegger)
 • 14.00-15.30: Predavanje »Pre-registered research syntheses and meta-analyses (prof. dr. Michael Bosnjak)
 • 16.00-17.00: Zaključek drugega dneva, pregled tretjega dneva in razprava

11. oktober 2018:

 • 9.00-12.00, 13.00-14.30: Razvoj študijskih protokolov in razprava (sodelujoči doktorski študenti pod nadzorom sodelujočih mentorjev)
 • 15.00-17.00: Končne predstavitve in razprava o študijskih protokolih (sodelujoči doktorski študenti)

Sodelujoči profesorji in mentorji:

prof. dr. Michael Bosnjak*,

prof. dr. Valentina Hlebec**

prof. dr. Tina Kogovšek**

prof. dr. Luka Kronegger**

prof. dr. Samo Kropivnik**

prof. dr. Katja Lozar Manfreda**

* ZPID, University of Trier

** Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 13. avgust 2018