Prijavna točka Spletno oko je za varnost otrok in drugih uporabnikov spleta izjemnega pomena


spletno oko-11 letSPOROČILO ZA JAVNOST

Prijavna točka Spletno oko je za varnost otrok in drugih uporabnikov spleta izjemnega pomena

Ljubljana, 28. 11. 2018 – Glede na manipulativno in povsem zavajajoče poročanje nekaterih medijev o »ovaduštvu« in »cenzuri vsebin«, ki naj bi ju izvajala Fakultete za družbene vede na družbenih medijih Facebook, Twitter in Youtube, želimo pojasniti status verodostojnega prijavitelja in predstaviti konkretna dejstva o projektu Spletno oko, ki je izjemnega pomena za varnost otrok in drugih uporabnikov spleta, saj je njegov cilj preprečevanje e-zlorab otrok in zmanjševanje obsega sovražnega govora.

Na podlagi skrb vzbujajočega večanja sovražnega govora na internetu so maja 2016 Evropska komisija ter omenjeni družbeni mediji podpisali kodeks ravnanja o sovražnem govoru na spletu, s katerim so se IT-podjetja zavezala k hitremu odstranjevanju sovražnega govora s svojih strežnikov. Da bi preverila uresničevanje kodeksa, Evropska komisija v sodelovanju z akterji iz držav članic, tudi Spletnim očesom, v rednih intervalih spremlja izvajanje omenjenega kodeksa. Na tej podlagi so družbena omrežja sodelujočim organizacijam omogočila tudi t. i. status verodostojnega prijavitelja, ki pomeni dodatno možnost za oddajo prijav, ki jo imajo sicer vsi uporabniki družbenih omrežij.

Prijavna točka Spletno oko že 11 let deluje pod okriljem Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, mreže ARNES, Zveze prijateljev mladine Slovenije in Zavoda MISSS (Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije). Poslanstvo prijavne točke Spletno oko je v sodelovanju s policijo, mednarodno organizacijo INHOPE, ponudniki internetnih storitev, spletnimi portali in drugimi zainteresiranimi vladnimi ter nevladnimi organizacijami prispevati k zmanjšanju obsega gradiv s spolnimi zlorabami otrok in sovražnega govora na internetu.

V enajstih letih delovanja smo na prijavno točko prejeli več kot 22.000 prijav domnevno nezakonitega sovražnega govora in posnetkov zlorab otrok. V več kot 2000 primerih smo ocenili, da te vsebujejo dejanske elemente nezakonitosti, zato smo jih v nadaljnjo obravnavo posredovali policiji. Preko 1200 prijav smo posredovali tudi drugim prijavnim točkam po celem svetu. Pri ugotovljenih nezakonitih primerih sovražnega govora (teh je bilo več kot 500) je šlo najpogosteje za sovražni govor na podlagi narodnosti in spolne usmerjenosti, temu so sledili primeri sovražnega govora na podlagi verske pripadnosti ter primeri govora, uperjenega proti Romom in prebežnikom.

V vsem času delovanja projekta je ključno mednarodno sodelovanje. Skupaj s prijavnimi točkami po svetu si prizadevamo za hitro odstranjevanje posnetkov spolnih zlorab otrok in obveščanje organov pregona. Danes so posnetki praviloma odstranjeni v največ nekaj dneh. V preteklem obdobju smo ukrepali tudi proti primerom na slovenskih strežnikih ter svetovali v primerih spolnega izsiljevanja in neprimernega nagovarjanja mladoletnih oseb. Zavedamo se pomena izmenjave strokovnih znanj na tem področju, zato smo ponosni na odmevnost vsakoletnih konferenc o obravnavi zlorab otrok na internetu, ki jih organiziramo v sodelovanju z Generalno policijsko upravo in Združenjem za informatiko in telekomunikacije pri GZS. Že od začetka delovanja smo ob skrbi za hitro in učinkovito obravnavo prijav aktivni tudi pri iskanju načinov za omejevanje sovražnega govora.

Naše sodelovanje s spletnimi portali tudi v tujini predstavlja primer dobre prakse. Zadnja tri leta smo del že omenjenih evropskih prizadevanj za omejevanje sovražnega govora na družbenih omrežjih in veseli nas, da je tudi zadnje spremljanje kodeksa na tem področju pokazalo pomemben napredek.

Razumevanje problematike sovražnega govora in spolnih zlorab otrok na internetu se je v enajstih letih pomembno izboljšalo, kar je lahko temelj za nove ukrepe na obeh področjih.

Še naprej si bomo prizadevali za internet brez grozljivih zlorab otrok in nasilnih napadov na posameznike ali družbene skupine.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 28. november 2018 | v kategoriji: Sporočilo za javnost