Skoči do osrednje vsebine

Prehod na novo raven znanosti: odprto znanost


Včeraj, 18. 6. 2020, je v organizaciji vozlišča RDA Slovenija potekala konferenca z naslovom Raziskovalni podatki in Evropski oblak odprte znanosti. Posvet je bil namenjen predvsem razpravi o tem, kako ravnati z raziskovalnimi podatki in obenem spoštovati vrednote raziskovanja.

Research Data Alliance (RDA) je mednarodno združenje, utemeljeno na prostovoljni dejavnosti svojih članov, ki s skupnim delom ponujajo rešitve za družbene in tehnične ovire pri deljenju raziskovalnih podatkov in načrtovanju ravnanja s podatki, podpirajo delovanje podatkovnih repozitorijev ter spodbujajo interoperabilnost in ponovno rabo raziskovalnih podatkov. Nacionalno vozlišče RDA je del podpornega programa RDA Europe, katerega cilj je interakcija z raziskovalci in inovatorji v lokalnem jeziku, ki jim ponuja platformo za izmenjavo informacij, pomembnih za razvoj raziskovalne dejavnosti.

 

V skladu z vodilnimi načeli odprtosti, preglednosti, etičnosti, usmerjenosti v skupnost, neprofitnosti, je namen središča RDA delovati kot dolgotrajna točka med RDA in raziskovalci, financerji, raziskovalnimi agencijami in drugimi zainteresiranimi v Sloveniji. Cilj središča je usmerjen v pomoč pri implementaciji Nacionalne strategije za odprti dostop do znanstvenih publikacij in raziskovalnih podatkov v Sloveniji (2015 do 2020) ter Akcijskega načrta, s poudarkom na koordinaciji infrastrukturnega razvoja, ki temelji na mednarodno sprejetih standardih, kot je CoreTrustSeal (CTS). Ob enem pa se ukvarja z razvojem politik znanstvenih revij, ki bi spodbudile h kulturi deljenja podatkov. Koordinator nacionalnega središča v Sloveniji je leta 2018 (za čas trajanja projekta) postal Arhiv družboslovnih podatkov, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

 

Včerajšnja konferenca je bila sklepni dogodek projekta za vzpostavitev vozlišča RDA, ki si je prizadeval povezati deležnike odprte znanosti v Sloveniji v aktivno delovno enoto, podpreti implementacijo načel nacionalne strategije in akcijskega načrta ter dvigniti kulturo deljenja raziskovalnih podatkov v slovenski raziskovalni skupnosti. Posvet je bil namenjen predvsem diskusiji o tem, katere možnosti so trenutno na voljo za kakovostno ravnanje z raziskovalnimi podatki in kako obenem spoštovati vrednote raziskovanja, ki jim sledi RDA.

 

Doc. dr. Janez Štebe, predstojnik Arhiva družboslovnih podatkov in nosilec projekta, je predstavil projektno delo pri razvoju založniških politik, kjer deljenje raziskovalnih podatkov zaostaja za že uveljavljenim odprtim dostopom do publikacij. Vozlišče je zelo uspešno izvedlo pilotni projekt, v katerem so sodelujoče znanstvene revije prilagodile princip delovanja v smislu deljenja in citiranja raziskovalnih podatkov. Pri diskusiji so predavatelji izpostavili vlogo Agencije za raziskovalno dejavnost RS, ki ima moč vzpostavljanja novih principov in zagotavljanja vzdržnosti razvoja 

raziskovalne dejavnosti.

Peter Sterle z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je predstavil Evropski oblak odprte znanosti (European Open Science Cloud, EOSC) – prihodnost odprte znanosti v Sloveniji. EOSC izhaja iz vsesplošnega priznavanja pomembnosti podatkov, ob čemer pa okoli 80 % raziskovalnih podatkov ostane neobjavljenih in neshranjenih, kar vpliva na odličnost v znanosti (neponovljivost raziskav). Cilj EOSC je tudi globalno povečati konkurenčnost znanosti EU ter zagotoviti raziskovalno konkurenčnost s povezavami in infrastrukturo. Cilj EOSC je vzpostaviti raziskovalne standarde in enotne interoperabilne infrastrukture ter spodbujati objavo odprtih podatkov. Cilj EOSC je omogočiti prehod na novo raven znanosti: odprto znanost bo nadomestila odlična znanost. Finančni sistem EOSC je soprogramirano partnerstvo, odprto za vse, pri čemer sredstva za projekte zagotavlja Evropska komisija. Partnerstvo se oblikuje z udeležbo izvršnega in upravnega odbora, ki ju sestavljajo predstavniki nacionalnih institucij in mednarodnih infrastruktur. Članstvo v EOSC temelji na članarini, združenje pa bo formirano kot neprofitna organizacija.

Več informacij je dostopnih na spletni strani dogodka, kjer so že naložene računalniške predstavitve, v prihodnjih dneh pa bo objavljen tudi videoposnetek konference.

 


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 19. junij 2020 | v kategoriji: Sporočilo za javnost, FDV