Odgovor uredništvu Nova24tv


DOPIS MEDIJA NOVA24TV, dne 4. 12. 2018: 

Po navedbah Mirovnega inštituta je Fakulteta za družbene vede UL aktivna udeleženka projekta preučevanja pojavnosti "sovražnega govora" v slovenščini na socialnih omrežjih kot so Facebook, Twitter in Youtube.

Ravno tako je bilo razkrito, da ima FDV kot partner v projektu status priznanega prijavljevalca t.i. "trusted flagger". (http://www.mirovni-institut.si/en/projects/hate-speech-on-online-social-networks-in-slovenia/)

To je FDV posredno potrdil tudi sam v sporočilu za javnost v katerem so podrobneje predstavili projekt prijavne točke Spletno oko. (https://www.fdv.uni-lj.si/o-fdv/za-medije/sporocila-za-javnost/prijavna-tocka-spletno-oko-je-za-varnost-otrok-in-drugih-uporabnikov-spleta-izjemnega-pomena)

1. Zanima nas, kateri profesorji so del tega projekta. Kdo vse so člani tega projekta, ki prijavljajo tako imenovano "sovražno vsebino" socialnim omrežjem?

2. Če pri projektu ne sodelujejo profesorji, prosimo, da tudi poimensko navedete kdo sodeluje. Ali gre za zunanje sodelavce, zaposlene na FDV, ali študente?

2. Kakšna so merila spletne prijave neprimernih vsebin? Kaj šteje za "sovražni govor"?

ODGOVOR, poslano 5. 12. 2018:

Spoštovani.

Kot smo že omenili v sporočilu za javnost, v katerem smo odgovorili na nekatere netočnosti in zavajanja, je Spletno oko (projekt prijavne točke za nezakonite vsebine na spletu, ki poteka v okviru Centra za varnejši internet, FDV, UL), na podlagi vabila Evropske komisije postal del evropskih prizadevanj za omejitev sovražnega govora na internetu. Ta prizadevanja potekajo na podlagi aktivnosti DG Justice in odgovarjajočega  "Kodeksa ravnanja za odpravo nezakonitega sovražnega govora na spletu", sprejetega maja leta 2016, tudi na podlagi terorističnih napadov v Bruslju nekaj mesecev pred tem.  

Navedeni kodeks, po katerem se ravnajo vse članice (oziroma organizacije, ki zastopajo posamezne države EU),  razumejo sovražni govor tako, kot je opredeljen v Okvirnem sklepu Sveta 2008/913/PNZ z dne 28. novembra 2008 o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije.  Navedeni sklep –  nanaša se na vsako ravnanje, ki javno spodbuja k nasilju ali sovraštvu, usmerjenemu proti skupini ljudi, opredeljeni glede na raso, barvo kože, vero, poreklo ali nacionalno ali etnično pripadnost, ali proti članu te skupine – so članice EU implementirale v nacionalne zakonodaje. V Sloveniji je bil okvirni sklep implementiran predvsem v prvem odstavku 297. člena Kazenskega zakonika.

Vodja oziroma odgovorna oseba Centra za varnejši internet, katerega del je tudi prijavna točka Spletno oko, je profesor dr. Vasja Vehovar. Za zaščito zaposlenih, ki obravnavajo zelo občutljive vsebine (npr. posnetki spolnih zlorab otrok, sovražni govor) mednarodno omrežje prijavnih točki INHOPE v svojih smernicah priporoča, da se imen zaposlenih na prijavnih točkah ne razkriva. Prosimo vas za dopolnitev vloge z obrazložitvijo, zakaj bi bila tovrstna objava v javnem interesu. Že v teh dneh so bili namreč različni zaposleni na fakulteti deležni resnih groženj, čemur naših sodelavcev ne bomo več izpostavljali, preden z vsemi argumenti in dokazili ne soočimo Informacijske pooblaščenke, ki jo bomo o dogajanju obvestili in jo zaprosili za mnenje.
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 05. december 2018 | v kategoriji: Za medije