Raziskava: Vsakdanje življenje gejev in lezbijk, 2003


Avtorji raziskave: Alenka Švab in Roman Kuhar

Leto raziskave: 2003

Finančna podpora: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Open society institute New York

Ključne besede: gej, lezbijka, razkritje, nasilje, partnerstvo, prozorni klozet, družinski klozet, moška homoseksualnost, lezbijstvo, vsakdanje življenje, (osebni) partnerski odnos, družinska vloga, homoseksualnost

Prva sociološka raziskava o vsakdanjem življenju gejev in lezbijk je nastala v okviru ciljno-raziskovalnega projekta »Družinski in socialni konteksti življenja istospolno usmerjenih v Sloveniji« (2002–2004). Namen raziskave je bil pridobiti prve sistematične podatke o vsakdanjem življenju gejev in lezbijk, ki predstavljajo raziskovalno težko dostopno oz. skrito socialno manjšino. Cilj je bil ugotoviti, kakšne so socio-demografske značilnosti te populacije ter s katerimi problemi se v vsakdanjem življenju srečujejo zaradi svoje spolne usmerjenosti. Raziskovanje temelji na ugotovitvah iz tujih raziskav ter teoretskih izhodišč tako s področja sociologije, LGBT študij kot tudi študij spolov in seksualnosti. Pri tem so bili raziskovalci pozorni tudi na širše družbene okoliščine in značilnosti poznomodernih zahodnih družb (kot so refleksivni individualizem, preobrazba intimnosti, spremembe na področju družinskega življenja ter starševstva), ter hkrati posebnosti populacije istospolno usmerjenih zaradi umeščenosti v heteronormativni družbeni kontekst (socialna izključenost, diskriminacija, nasilje ipd.). Raziskava je zajela različne teme, ki so bile identificirane kot ključne v vsakdanjem življenju gejev in lezbijk (razkritje v različnih socialnih okoljih, kot so prijateljske mreže, starši oz. družina, šolsko okolje, delovno okolje, javni prostori ipd., izkušnje nasilja zaradi spolne usmerjenosti, intimna partnerstva, družine ipd.). Raziskava je bila izvedena s kombinacijo kvantitativnega (anketa) in kvalitativnega raziskovanja (fokusne skupine). V ADP hranimo le anketne podatke.

Švab, A. in Kuhar, R. (2020). Vsakdanje življenje gejev in lezbijk, 2003 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: VZGL03. https://doi.org/10.17898/ADP_VZGL03_V1


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 31. januar 2021 | v kategoriji: Raziskave