Kako deluje prijavna točka Spletno oko?


Spletno oko v skladu s svojim poslanstvom vsem uporabnikom interneta omogoča anonimno prijavo sovražnega govora, ki je kaznivo dejanje, in posnetkov spolnih zlorab otrok. Kadar v prijavi prepozna zadostne znake kršitve 297. člena Kazenskega zakonika, v skladu s protokoli sodelovanja primer preda Policiji. Policija vsak primer pretehta in presodi, ali ga preda tožilstvu.

Spletno oko na družbena omrežja samodejno ne pošilja prijav, razen izjemoma v ekstremnih primerih nasilja in groženj s smrtjo ter v primerih ogroženosti otrok. V letu 2020 Spletno oko na družbena omrežja ni poslalo nobene prijave.

Več o tem najdete na tej povezavi in v pogostih vprašanjih o vlogi prijavne točke na družbenih omrežjih.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 23. februar 2021 | v kategoriji: