Skoči do osrednje vsebine

[DOGODEK]: 12. posvet E-zlorabe otrok: Mladoletni storilci


75DD8560-2E3E-4369-A529-3C59BD04EF71

Organizatorji posveta sporočajo: »Tudi mladoletniki so lahko storilci hudih spolnih kaznivih dejanj!« 

Prijavna točka Spletno oko (Center za varnejši internet Slovenije, UL-FDV), Uprava kriminalistične policije pri Generalni policijski upravi in Združenje za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije so 20. septembra 2022 skupaj organizirali že 12. strokovni posvet o spolnih zlorabah otrok na spletu, ki je potekal na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Posvet je bil namenjen predvsem organom pregona, sodiščem, pripravljavcem zakonodaje, zaposlenim v šolstvu in centrih za socialno delo ter nevladnim organizacijam. 

Udeležence posveta so najprej nagovorili dr. Iztok Prezelj, dekan Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, Nenad Šutanovac, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije in David Antolovič, direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi. Dekan je v svojem govoru poudaril: "Otroci so najbolj perspektivni del naše družbe in hkrat njen najbolj ranljivi del. Zato moramo narediti vse, da jih zaščitimo pred zlorabami." 

Sledili sta dve strokovni predavanji. V prvem je dr. Katja Filipčič, profesorica za kazensko pravo na ljubljanski Pravni fakulteti, predstavila slovenski model obravnave mladoletnih storilcev in delila tudi nekaj zelo zanimivih informacij - med drugim je povedala: "Med mladoletnimi storilci v zadnjih letih narašča delež 14-letnikov, prav tako narašča število deklet."

Sledilo je predavanje Nine Mezinec iz Uprave kriminalistične policije pri Generalni policijski upravi, v katerem je bil na slovenskih primerih podrobno predstavljen proces novačenja otrok, da storilcu pošljejo svoje intimne fotografije ter posledice spletnih odnosov: "12-letna deklica je neznancu, s katerim je komunicirala 11 dni, vedno v nočnem času, že peti dan poslala šest svojih intimnih fotografij." Po ocenah mreže Inhope kar tretjina posnetkov spolnih zlorab otrok, ki krožijo po spletu, nastane na način, da jih ustvarijo mladoletne osebe, ki so v resnici žrtve. 

Uvodnima strokovnima predavanjema so sledile številne delavnice iz različnih področij. Udeleženci so si lahko iz širokega nabora delavnic izbrali po dve delavnici: 

  1. Okrajna državna tožilka pri Okrožnem državnem tožilstvu Lidija Kolonić Hočevar je v delavnici predstavila najpogostejše načine storitve kaznivega dejanja po 176. členu KZ-1 ter odprla vprašanji učinkovitosti vzgojnih ukrepov in učinkovite preventive. 
  2. Za policiste je bila še posebno zanimiva delavnica Roberta Tekavca, vodje Oddelka za mladoletniško kriminaliteto na Upravi kriminalistične policije, ki je z udeleženci govoril o preiskovanju spolnih zlorab otrok preko interneta ter o specifikah obravnavanja mladoletnih osumljencev. 
  3. Delo centrov za socialno delo z mladoletnimi osumljenci teh kaznivih dejanj sta predstavili Simona Mikec, direktorica novoustanovljene Hiše za otroke, in dr. Alenka Hauptman, psihologinja na Centru za socialno delo. S pomočjo konkretnih primerov različnih oblik spletnega nasilja so udeleženci osvetlili poudarke o načinih pogovora z otroki, povzročitelji teh dejanj. 
  4. Šolo kot pomembnega akterja pri ukrepanju ob incidentih spletnega spolnega nasilja in možne protokole odzivanja v teh primerih je predstavil dr. Benjamin Lesjak iz Univerze na Primorskem. V delavnici je z učitelji ugotavljal, kje in kakšno podporo šole potrebujejo in kateri načini že dobro funkcionirajo. 
  5. Udeleženci delavnice svetovalne delavke Nina Babič iz Osnovne šole Martina Konšaka, so raziskovali, kako pri obravnavi mladoletnih storilcev v šolah ohraniti načelo enakovrednosti odnosa in kako komunicirati s starši povzročiteljev.  
  6. Peter Topić, socialni delavec in strokovnjak za področje kompulzivnega seksualnega vedenja, je v delavnici za vse strokovne delavce predstavil možne motive za ogledovanje pornografskih in nasilnih vsebin in vpliv sodobnih oblik pornografije na vedenje in kazniva dejanja na tem področju. 
  7. Kako so s pojavom spletnega spolnega nasilja povezani seksualizacija družbe, zakoreninjeni spolni stereotipi in predsodki ter vzgojna nemoč staršev, sta v delavnici predstavili sodelavka točke osveščanja o varni rabi interneta Safe.si Ajda Petek ter raziskovalka dr. Barbara Brečko, obe iz Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. 
  8. Ker je za delo tako z žrtvami kot tudi storilci kaznivih dejanj ključno orodje odnos, je bila zadnja delavnica Saše Kroneggerja, socialnega pedagoga in mladinskega delavca, namenjena osvetlitvi dejavnikov, ki podpirajo dober odnos, udeleženci pa so ob tem raziskovali možnosti za ravnanja v izzivalnih situacijah. 

Vsi sodelujoči in udeleženci posveta so si bili enotni: spletne spolne zlorabe se dogajajo tudi v Sloveniji. Storilci tega kaznivega dejanja so lahko že zelo mladi, ki posledic svojih dejanj ne premislijo in se ne zavedajo resnosti tega ravnanja. Na tem področju sta ključna preventiva in osveščanje vseh otrok in mladih o posledicah pošiljanja intimnih fotografij in videoposnetkov. 

Več o posvetu si lahko preberete na povezavi


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 20. september 2022 | v kategoriji: Dogodek, FDV