[Posvet] Petindvajset let lokalne samouprave v Republiki Sloveniji


29. novembra 2019 od 8.30 dalje bo na Fakulteti za družbene vede potekal Posvet “Petindvajset let lokalne samouprave v Republiki Sloveniji”.

Ustava Republike Slovenije iz leta 1991 je zagotovila lokalno samoupravo vsem prebivalcem Republike Slovenije, s čimer se je le-ta pridružila sodobnim državam v Evropi in zunaj nje, ki priznavajo neposredno in posredno pravico državljanov, da sodelujejo pri upravljanju lokalnih zadev javnega značaja. Lokalne skupnosti so tako eden glavnih stebrov vsake demokratične države, pravica državljanov (občanov), da sodelujejo pri upravljanju javnih lokalnih zadev, pa eno od temeljnih demokratičnih načel. Poleg Ustave Republike Slovenije, s pomembnim poudarkom na področju lokalne samouprave, je bil naslednji odločilen korak sprejem krovnega zakona o lokalni samoupravi decembra 1993; izvedbeni temelji za izpeljavo reforme lokalne samouprave pa so bili postavljeni s sprejemom Zakona o referendumu za ustanovitev občin leta 1994. Lokalna samouprava je tako v novi podobi začela delovati januarja 1995.

Ker je lokalna samouprava (in občine kot nosilke le-te) izjemno pomemben element slovenskega političnega sistema, je prav, da obeležimo petindvajsetletnico s posvetom, na katerem želimo obelodaniti pretekle dosežke ter se zazreti v prihodnost lokalne samouprave v Sloveniji.

Posvet bo potekal v veliki dvorani FDV; udeležba po predhodni najavi na simona.kukovic@fdv.uni-lj.si. Prijave zbiramo do 25. novembra 2019 oz. do zapolnitve mest.

Program
Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 30. oktober 2019 | v kategoriji: FDV, 2019/20