Konferenca: (Ne)vidni razcep med Vzhodom in Zahodom – glas sindikatov o evropeizaciji socialnih standardov


1_28

(Ne)vidni razcep med Vzhodom in Zahodom – glas sindikatov o evropeizaciji socialnih standardov

Projekt ARTUS-CEE

Spletni seminar, 28. januar 2021

Širitev Evropske unije v obdobju 2004-2007 je vzbudila upe držav Srednje in Vzhodne Evrope o integraciji z Zahodno Evropo. Še posebej pa upanje po odpravi delitve na Vzhod in Zahod, vzpostavljene s t.i. železno zaveso v drugi polovici 20. stoletja.

Ti upi so bili med drugim povezani tudi z vzpostavitvijo zahodnoevropskih standardov v novih članicah ter s postopnim približevanjem na področju ekonomskih in socialnih standardov. Želeli smo, da bi bile naše plače, industrijski odnosi, javne storitve in kvaliteta življenja enaki kot so ‘na Zahodu’. Vendar so z leti članstva sindikati v Evropski uniji postajali vedno bolj razočarani zaradi prepočasnega izboljševanja, včasih celo regresiji na omenjenih področjih. Sindikati so izražali nezadovoljstvo ob dejstvu, da evropeizacija industrijskih odnosov in socialnih standardov ni vedno dosegla osnovnih pričakovanj in namenov. Prišlo je tudi do napetosti v samem sindikalnem gibanju: razlike v mnenjih o nekaterih vprašanjih (npr. Evropska minimalna plača, napoteni delavci), odsotnost polne solidarnosti med vzhodnimi in zahodnimi sindikati (npr. Evropski delavski sveti, čezmejni procesi prestrukturiranja).

Glas sindikatov iz Vzhodne Evrope ni bil vedno ustrezno artikuliran in slišan v evropskih razpravah. Finančna kriza, ki se je začela leta 2008, je položaj le še poslabšala, negotovost pa se še povečuje z uničujočimi posledicami, ki jih prinaša pandemija COVID-19. Vse to je tesno povezano z bolj splošno težavo, ki zadeva neodločenost celotnega evropskega sindikalnega gibanja pri vprašanju ustrezne strategije za nadaljevanje ekonomske integracije; je dovolj zgolj zagovarjati ‘domače trdnjave’ oziroma prednosti v industrijskih odnosih ali pa se je potrebno odpreti z namenom evropeizacije kolektivnih pogajanj?

Kako sindikati v državah Srednje in Vzhodne Evrope artikulirajo svoje interese? Kakšne težave zaznavajo pri zbliževanju socialnih standardov in kateri izzivi se ob tem pokažejo? Kaj sindikatom preprečuje, da bi bili bolj vidni na ravni Evropske unije? Nenazadnje, ali je mogoče oziroma kako je mogoče okrepiti mehanizme čezmejne solidarnosti med sindikati? To so vprašanja, na katera bodo poskušali odgovoriti udeleženci seminarja “(Ne)vidni razcep med Vzhodom in Zahodom – glas sindikatov o evropeizaciji socialnih standardov”. Med drugimi sta na seminar vabljena tudi Luca Visentini, generalni sekretar Evropske konfederacije sindikatov in Esther Lynch, namestnica generalnega sekretarja Evropske konfederacije sindikatov, predstavniki sindikatov iz Srednje in Vzhodne Evrope in akademska skupnost.

Seminar predstavlja zaključek dvoletnega mednarodnega raziskovalnega projekta "ARTUS-CEE "Articulation of the Trade Unions' Strategies on Upward Convergence of Social Standards in the Enlarged European Union - Voice of CEE countries” (VS/2019/0070), ki ga je vodil Institute of Public Affairs s partnerji, in sicer: Central European Labour Studies Institute (tudi soorganizator seminarja), Univerza v Ljubljani, Lithuanian Centre for Social Sciences, Institute for Public Policy, Centre for Economic Development.

Projekt financira Evropska komisija – Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje.

 
POVEZAVA NA REGISTRACIJO

Povezava na FB dogodek (prenos v živo)

 

Program

     14.00- 14.15

 • Uvodni pozdrav – dr. Jacek Kucharczyk, President of the Institute of Public Affairs
 • Uvod – dr. Jan Czarzasty, Institute of Public Affairs


  14.15-15.30

  I. panel  – Razcep med Vzhodom in Zahodom pod povečevalnim steklom –  pogled sindikatov

 • Glavna govornica: Esther Lynch, Deputy General Secretary of the European Trade Union Confederation
 • Panelisti: Andrzej Biegun (NSZZ “Solidarność” v EWC Heineken, Poland), Plamen Dimitrov (CITUB, Bolgarija), Monika Benedeková (OZ KOVO, Slovaška), Kristina Krupavičienė (LPS “Solidarumas”, Litva)
 • Razprava

  Moderatorka: Barbara Surdykowska

  Odmor 15 min.

  15.45-17.15

  II. panel  – Približevanje socialnih standardov v perspektivi EU politike

 • Glavni govornik: Luca Visentini, General Secretary of the European Trade Union Confederation
 • Predstavitev prispevka na ravni EU: Sławomir Adamczyk, NSZZ “Solidarność”
 • Panelisti: prof. Guglielmo Meardi (Scuola Normale Superiore, Italia),Józef Niemiec (ETUC), Gabriele Ibrom (IG Metall, Nemčija), Lucie Studničná (ČMKOS, Češka republika)
 • Razprava

  Moderatorka: dr. Marta Kahancová, CELSI

      17.15-17.30

       Zaključne misli: prof. Juliusz Gardawski, Warsaw School of Economics
    

Zagotovljeno bo prevajanje v slovenski, angleški, bolgarski, litovski, poljski, romunski in slovaški jezik.


Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 25. januar 2021