Predavalnica 27

Tehnični podatki

Število sedežev: 50, kvadratura: 75 m², 23 računalnikov (MS Office, internet), projekcija računalniške slike z delovne postaje na govorniškem odru, tiskalnik, tabla

Kontakt

Ajda Zvonar

Telefon: 01 5805 233, 041 481 117
Fax: 01 5805 101