Skoči do osrednje vsebine

Nove knjige v ODKJG - september 2023


Izpis po UDK
Vsebina


1 Filozofija

1

HURLEY, Patrick J., 1942-
    A concise introduction to logic / Patrick J. Hurley. - 14th ed. - Boston : Cengage, 2023. - XX, 628 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo

ISBN 978-0-357-79868-3

161/162
510.6

COBISS.SI-ID 163037955

2

VRHOVSKI, Jan
    "Pošast novega humanizma" : modernizacija in transformacije subjektivnosti na Kitajskem / Jan Vrhovski in Jana S. Rošker. - 1. izd. - V Ljubljani : Založba Univerze, 2023 (Ljubljana : Birografika Bori). - 134 str. ; 24 cm. - (Razprave FF, ISSN 2335-3333)

Dostopno tudi na: https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/396. - Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=144360. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - Besedilo v slov. in delno v kit. - Lat. in kit. pisava. - 150 izv. - Bibliografija: str. 121-130 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetek ; Summary. - Kazalo. - Financer: ARRS, N6-0161, Projekti, SI, Humanizem v medkulturni perspektivi: Evropa in Kitajska, HUMEC

ISBN 978-961-297-063-5 : 14,90 EUR

165.742(510)"18/..."
130.2(510)"18/..."
316.42(510)"18/..."

COBISS.SI-ID 138103043


32 Politika. Politične vede. Politične organizacije. Notranja politika. Stranke in gibanja

3

ZUPANČIČ, Jernej, 1963-
    Slovenske manjšine v sosednjih državah / Jernej Zupančič. - 1. izd. - Ljubljana : Založba Univerze, 2022 (Ljubljana : Birografika Bori). - 419 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Razprave FF, ISSN 2335-3333)

200 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 357-398. - Povzetek ; Summary. - Kazali

ISBN 978-961-7128-83-3 : 29,90 EUR

323.15(=163.6)

COBISS.SI-ID 119063811


33 Gospodarstvo. Ekonomska znanost

4

SAMALUK, Barbara
    Prehodi od izobraževanja na trg dela : poskusi vstopanja v poklice blaginje in vključevanja na (trans)nacionalni trg dela / Barbara Samaluk. - 1. izd. - V Ljubljani : Založba Univerze, 2023 (Ljubljana : Birografika Bori). - 194 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=145711. - Knjiga je nastala v okviru programske skupine Pedagoško-andragoške raziskave – Učenje in izobraževanje za kakovostno življenje v skupnosti (P5-0174, vodja Jasna Mažgon), ki jo iz državnega proračuna financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, in temeljnega raziskovalnega projekta Aiming for skilled or secure employment on the EU market: a Sisyphean task? (ECF-2016 – 310, vodja: Barbara Samaluk), financiranega s strani Leverhulme Trust Ealy Career Fellowship. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - 200 izv. - Bibliografija: str. 173-188. - Kazalo. - Povzetek ; Summary. - Financer: ARRS, P5-0174, SI. - Financer: Leverhulme Trust Ealy Career Fellowship, ECF-2016 – 310, EU

ISBN 978-961-297-046-8 : 19,90 EUR
doi: 10.4312/9789612970475

331.5

COBISS.SI-ID 133027075


9 Domoznanstvo. Zemljepis. Biografije. Zgodovina

5

MARTENS, Michael
    V požaru svetov : Ivo Andrić, zgodba evropskega življenja / Michael Martens ; prevedla in spremno besedo napisala Seta Knop. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2023 (Begunje : Cicero). - 413 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Labirinti ; 66)

Sorodni elektronski vir: https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=12418 - predstavitev knjig. - Prevod dela: Im Brand der Welten. - 500 izv. - Glavno, da je Andrić / Seta Knop: str. 401-413. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 375-391. - Kazalo

ISBN 978-961-7165-42-5 : 35,00 EUR

929Andrić I.
821.163.4.09Andrić I.
930.85(497.1)

COBISS.SI-ID 148312835


Naslovno kazalo

 • A concise introduction to logic 1
 • "Pošast novega humanizma" : modernizacija in transformacije subjektivnosti na Kitajskem 2
 • Prehodi od izobraževanja na trg dela : poskusi vstopanja v poklice blaginje in vključevanja na (trans)nacionalni trg dela 4
 • Slovenske manjšine v sosednjih državah 3
 • V požaru svetov : Ivo Andrić, zgodba evropskega življenja 5


Avtorsko kazalo

 • Dragoš, Srečo (recenzent) 4
 • Hurley, Patrick J., 1942- (avtor) 1
 • Knop, Seta (prevajalec) 5
 • Lipovec Čebron, Uršula (recenzent) 2
 • Lunaček, Sarah (recenzent) 2
 • Martens, Michael (avtor) 5
 • Novak-Lukanovič, Sonja (recenzent) 3
 • Prebilič, Vladimir (recenzent) 3
 • Rošker, Jana S. (avtor) 2
 • Samaluk, Barbara (avtor) 4
 • Vrhovski, Jan (avtor) 2
 • Zupančič, Jernej, 1963- (avtor) 3

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 13. oktober 2023 | v kategoriji: Nove publikacije