Skoči do osrednje vsebine

Nove knjige v ODKJG - september 2022


Izpis po UDK

Vsebina


1 Filozofija

1

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich
    Enciklopedija filozofskih znanosti v očrtu (1830). 2, Filozofija narave / G. W. F. Hegel ; [prevedli Marko Bratina ... et al. ; uredila Marko Bratina in Zdravko Kobe]. - Ljubljana : Krtina, 2022 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 191 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina, ISSN 2536-2089)

Prevod dela: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830). 2, Philosophie der Natur. - Nasl. na ov.: Enciklopedija filozofskih znanosti. - Nasl. na hrbtu: Enciklopedija filozofskih znanosti II. - 400 izv. - Izbrana bibliografija: str. 185-191 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-260-144-7 : 20,00 EUR

1Hegel G. W. F.
113/119

COBISS.SI-ID 99082243

2

STRES, Anton
    Leksikon filozofije / Anton Stres ; [spremna beseda Janko Kos ; uvodna razprava Robert Petkovšek]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2018 ([Maribor] : Dravski tisk). - XXIV, 999 str. ; 25 cm + 1 karton s krajšavami (23 x 16 cm)

1.000 izv. - Spremna beseda / Janko Kos: str. XI-XV. - Leksikon v filozofiji / Robert Petkovšek: str. XVII-XXII. - Nov filozofski mejnik / Bojan Žalec: str. XXIII-XXIV. - Opombe z bibliografijo: str. 995-999

ISBN 978-961-278-405-8 : 98,50 EUR

1(031)

COBISS.SI-ID 296938752

3

STRES, Anton
    Leksikon filozofije. Dodatek / Anton Stres. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2022 ([Maribor] : Dravski tisk). - 63 str. ; 23 cm

400 izv.

ISBN 978-961-278-579-6 : 9,90 EUR

1(031)

COBISS.SI-ID 99683587


2 Verstvo. Teologija

4

FRANK, Semen Ljudvigovič, 1877-1950
    Luč v temi : esej o krščanski etiki in socialni filozofiji / Semjon Frank ; prevedel Marjan Poljanec ; [spremna beseda Urša Zabukovec]. - Ljubljana : Družina, 2022 (tiskano v Sloveniji). - 295 str. ; 24 cm

Prevod dela: Svet vo t'me. - 400 izv. - Krščanska politika ali O delovanju sinov luči v kraljestvu teme / Urša Zabukovec: str. 281-292. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-04-0889-5 : 34,90 EUR

27:17
172

COBISS.SI-ID 93613315


3 Družbene vede - splošno

5

LATOUR, Bruno, 1947-
    Nikoli nismo bili moderni : esej iz simetrične antropologije / Bruno Latour ; [prevod Saša Jerele ; spremna beseda Jernej Kaluža in Jan Kostanjevec]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2021 ([Ljubljana] : Studio print). - 222 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Nous n'avons jamais été modernes. - Še vedno nismo moderni : mreže in akterji v današnji krizi legitimnosti znanosti in demokracije / Jernej Kaluža in Jan Kostanjevec: str. 203-222. - 400 izv. - Bibliografija: str. 191-201

ISBN 978-961-7145-03-8 : 22,00 EUR

316.72:001

COBISS.SI-ID 93354243

6

VERGINELLA, Marta
    Ženske in meje med preteklostjo in koronavirusom / Marta Verginella ; [iz italijanščine] prevedel Mišo Renko. - 1. izd. - V Ljubljani : Založba Univerze, 2022 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 132 str. ; 24 cm. - (Zbirka M/F, ISSN 2820-6592)

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/342/655/7500-1. - Prevod dela: Donne e confini. - 200 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-7128-37-6 : 13,90 EUR
doi: 10.4312/9789617128383

316.662-055.2(091)
305-055.2:616.98:578.834
930.85

COBISS.SI-ID 107881475

7

    ZAGOVOR odrasti / Giorgos Kallis ... [et al.] ; [prevedli Marko Hočevar ... et al.]. - Ljubljana : Inštitut za ekologijo : Inštitut Časopis za kritiko znanosti, 2022 ([Ljubljana] : Demat). - 104 str. : graf. prikazi ; 22 cm. - (Zbirka Oikos. Violična [i. e. Vijolična])

Prevod dela: The case for degrowth. - 250 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 95-103

ISBN 978-961-95820-1-5 (Inštitut Časopis za kritiko znanosti). - ISBN 978-961-95820-0-8!

330.34:502.131.1
502.131.1

COBISS.SI-ID 111538435


316 Sociologija. Posebne sociologije. Predmet. Smeri

8

LARCHET, Jean-Claude
    Epidemija novih medijev : [kako novi mediji spodkopavajo družbo, družino in duhovni mir] / Jean-Claude Larchet ; [prevod Mateja Petan]. - Ljubljana : Družina, 2022 (tiskano v Sloveniji). - 243 str. ; 23 cm

Prevod dela: Malades des nouveaux médias. - 800 izv. - Dodatek k nasl. na ov. - O avtorju na zadnji str. ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-04-0893-2 : 34,90 EUR

316.42:659.2
001.895:316.42
316.47:004.738.5
316.77
07

COBISS.SI-ID 95779331


316.6 Socialna psihologija

9

    INTERSEKCIONALNOST : perspektive strukturne, politične in reprezentacijske neenakosti / Roman Kuhar in Mojca Pajnik (ur.). - 1. izd. - Ljubljana : Založba Univerze, 2022 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 211 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/347. - 200 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih razen pri enem. - Povzetek ; Summary. - Kazalo. - Financer: ARRS, Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije, P6-0194. - Financer: ARRS, J6-9381, Državljanstvo in diskriminacija: intersekcijski pristop k raziskovanju družbene izključenosti

ISBN 978-961-7128-56-7 : 19,90 EUR
doi: 10.4312/9789617128550

316.647.82

COBISS.SI-ID 111741187


32 Politika. Politične vede. Politične organizacije. Notranja politika. Stranke in gibanja

10

AGAMBEN, Giorgio
    Kje smo? : epidemija kot politika / Giorgio Agamben ; iz italijanščine prevedel Matjaž Manček ; [uvodna beseda Tomaž Mastnak ; spremni zapis prevajalca Matjaž Manček]. - Nova, razširjena ed., 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2022 (tiskano v Sloveniji). - 117 str. ; 21 cm. - (Zbirka TIGR)

Prevod dela: A che punto siamo?. - Uvodna beseda / Tomaž Mastnak: str. 5-6. - Spremna beseda / Matjaž Manček: str. 113-117

ISBN 978-961-274-702-2 (trda vezava) : 17,00 EUR
ISBN 978-961-274-701-5 (broš.)

321.01
616.98-036.21:578.834:32

COBISS.SI-ID 103191811


34 Pravo. Zakonodaja

11

SLOVENIJA. Zakoni itd.
    Lokalne volitve 2022 / uvodna pojasnila k Zakonu o lokalnih volitvah Franc Grad ; komentar Zakona o lokalnih volitvah Franc Grad in Pavle Svete. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2022 ([Kranj] : Žnidarič). - 212 str. : tabele ; 21 cm. - (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)

1.000 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Iz vsebine: Zakon o lokalnih volitvah ; Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) ; Zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP-2)

ISBN 978-961-204-697-2 : 32,80 EUR

342.8(497.4)(094.5)

COBISS.SI-ID 118302723


36 Socialni problemi. Socialno delo. Socialna politika. Država blaginje

12

    SOCIALNOEKOLOŠKI modeli zdravja : pripadniki in pripadnice vojaške organizacije ter njihove družine / Janja Vuga Beršnak ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2022 ([Ljubljana] : Cicero). - 322 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Varnostne študije)

Prevod in priredba dela: Military families' health and well-being. - Sprotni tisk. - O avtorjih: str. 311-313. - Bibliografija: str. 277-304. - Kazalo

ISBN 978-961-295-020-0 : 29 EUR

364-057.36-055.2(082)
316.36-057.36
355.11:316

COBISS.SI-ID 110842883


39 Etnologija. Etnografija

13

    MEJE : antropološki uvidi / Miha Kozorog ... [et al.] ; [uredila Ingrid Slavec Gradišnik ; prevod Tatiana Bajuk Senčar]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2022 (Begunje : Cicero). - 245 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Efka : dela etnologije, folkloristike in kulturne antropologije, ISSN 2784-403X)

300 izv. - Bibliografija: str. 204-230. - Povzetek v angl. - Kazalo

ISBN 978-961-05-0549-5 : 19,00 EUR

39:341.222
341.222(497.4:439)

COBISS.SI-ID 62630403


5 Naravoslovne vede. Matematika

14

DOBSON, Andrew
    Zelena politična misel / Andrew Dobson ; [prevedla Karla Tepež, Andrej A. Lukšič]. - 4. izd. - Ljubljana : Inštitut za ekologijo : Inštitut Časopis za kritiko znanosti, 2022 ([Ljubljana] : Demat). - 250 str. ; 22 cm. - (Zbirka Oikos. Zelena)

Prevod dela: Green political thought, 4th ed. - 250 izv. - Bibliografija: str. 242-250

ISBN 978-961-95820-0-8 (Inštitut Časopis za kritiko znanosti)

329.63:502/504

COBISS.SI-ID 109664259


7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija

15

ESCOBAR, Arturo, 1952-
    Dizajni za pluriverzum : radikalna soodvisnost, avtonomija in tvorjenje svetov / Arturo Escobar ; [prevedli Rok Kranjc ... et al.]. - Ljubljana : Inštitut za ekologijo : IČKZ, 2022 ([Ljubljana] : Demat). - 324 str. : graf. prikazi ; 22 cm. - (Zbirka Oikos. Zelena)

Prevod dela: Designs for the pluriverse. - 300 izv. - Bibliografija: str. 310-324

ISBN 978-961-95820-2-2 (Inštitut Časopis za kritiko znanosti)

7.011:316.7

COBISS.SI-ID 112884483

16

SKUŠEK, Zoja
    Gledališče kot oblika spektakelske funkcije / Zoja Skušek ; [spremni besedi Slavoj Žižek, Janez Pipan]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2022 (tiskano v Sloveniji). - 201 str. ; 20 cm. - (Oranžna zbirka)

400 izv. - Spremna beseda / Slavoj Žižek: str. 147-153. - Strel sredi noči / Janez Pipan: str. 161-200. - Bibliografija: str. 155-158 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-257-158-0 : 21,00 EUR

792(081)
821.163.6-4

COBISS.SI-ID 100725763


8 Jezik. Jezikoslovje. Književnost

17

MOZETIČ, Brane
    Aktivistovi zapisi / Brane Mozetič. - Ljubljana : Škuc, 2022 ([Šmarje - Sap] : Mišmaš). - 98 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 155)

200 izv.

ISBN 978-961-6983-65-5 : 19,00 EUR

821.163.6-1

COBISS.SI-ID 99832067

18

PROSENC, Irena, 1968-
    Primo Levi allo specchio = Primo Levi v ogledalu / Irena Prosenc ; [prevod povzetka v angleški jezik Mateja Petan]. - 1. izd. - Ljubljana : Založba Univerze, 2022 (Ljubljana : Birografika Bori). - 226 str. : tabele ; 24 cm. - (Razprave FF, ISSN 2335-3333)

Besedilo zaporedno v it. in slov., citati pod črto tudi v franc. ali angl. - 200 izv. - O delu in avtorici na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 103-113, 205-215. - Sommario ; Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-7128-30-7 : 21,90 EUR
doi: 10.4312/9789617128291

821.131.1.09Levi P.

COBISS.SI-ID 102553091

19

RODE, Franc
    Vse je dar : spomini / Franc Rode ; [fotografije osebni arhiv Franca Rodeta in Založba Družina]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2022 ([Maribor] : Dravski tisk). - 688 str., [21] str. barvnih pril. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-278-503-1 : 49,50 EUR

821.163.6-94
929Rode F.

COBISS.SI-ID 92621059

20

SMOLEJ, Mojca, 1973-
    Skladanje : izbrana poglavja iz skladnje slovenskega jezika / Mojca Smolej ; [izdal Oddelek za slovenistiko]. - 1. izd., 1. natis. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2022 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 209 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/334. - 200 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 187-201 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Povzetek ; Summary. - Financer: ARRS, Programi, P6-0215, SI, Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave

ISBN 978-961-06-0599-7 : 19,90 EUR

811.163.6'367

COBISS.SI-ID 98059267

21

ŠTEFANČIČ, Marcel, jr.
    Vojna : eseji o koncu sveta / Marcel Štefančič, jr. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 177 str. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7136-30-2 : 22,00 EUR

821.163.6-4
94(100)"19/20"(081)

COBISS.SI-ID 107268611


9 Domoznanstvo. Zemljepis. Biografije. Zgodovina

22

    NOVI Slovenski biografski leksikon / [glavna urednica Barbara Šterbenc Svetina]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2013-<2022> (Begunje : Cicero). - Zv. <1-5> : portreti ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.slovenska-biografija.si/. - Na nasl. str. tudi: NSBL. - Bibliografija pri geslih

Dosedanja vsebina:
Zv. 1: A / [avtorji prispevkov Matjaž Ambrožič ... [et al.] ; področni uredniki pri prvem zvezku Pavlina Bobič ... et al.]. - 2013. - 369 str. - 600 izv. - Kazalo
Zv. 2: B-Bla / [področni uredniki pri drugem zvezku Matej Ažman ... et al.]. - 2017. - 494 str. - 400 izv. - Kazalo
Zv. 3: Ble-But / [področni uredniki pri tretjem zvezku Matej Ažman in Vojo Likar ... et al.]. - 2018. - 522 str. - 400 izv. - Kazalo
Zv. 4: C / [področni uredniki pri četrtem zvezku Matej Ažman in Vojo Likar ... et al.]. - 2022
Zv. 5: Č / [področni uredniki pri petem zvezku Matej Ažman in Vojo Likar ... et al.]. - 2022

ISBN 978-961-254-645-8 (zv. 1) : 33,00 EUR
ISBN 978-961-254-985-5 (zv. 2) : 33,00 EUR
ISBN 978-961-05-0116-9 (zv. 3) : 33,00 EUR
ISBN 978-961-05-0640-9 (zv. 4) : 33,00 EUR
ISBN 978-961-05-0651-5 (zv. 5) : 33,00 EUR

929(497.4)(031)

COBISS.SI-ID 269493248

23

PLOKHY, Serhii, 1957-
    Vrata Evrope : zgodovina Ukrajine / Serhii Plokhy ; prevedel Niki Neubauer. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2022 ([Ljubljana] : Primitus). - 548 str. : zvd. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: The gates of Europe. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 521-529. - Kazalo

ISBN 978-961-7136-31-9 : 28,90 EUR

94(477)

COBISS.SI-ID 108555779

24

RAHTEN, Andrej
    Anton Korošec : slovenski državnik kraljeve Jugoslavije / Andrej Rahten ; [predgovor Feliks J. Bister ; imensko kazalo Robert Devetak]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 599 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 25 cm

Pregovor / Feliks J. Bister: str. 7-13. - 1.500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-282-535-5 : 44,99 EUR

94(497.1)"1918/1940"
323(497.1)"1918/1940"
929Korošec A.

COBISS.SI-ID 99970563

25

RATEJ, Mateja, 1974-
    Triumfator : Anton Korošec v prvi Jugoslaviji / Mateja Ratej. - Ljubljana : Beletrina, 2022. - 533 str. : č-b fotogr. ; 24 cm

Fotogr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ščitnega ov. - Bibliografija: str. 520-533. - Financer: ARRS, P6-0088(B)

ISBN 978-961-284-861-3 : 34,00 EUR

929Korošec A.
323(497.1)"1918/1940"

COBISS.SI-ID 101039619

26

    SLOVENSKI biografski almanah XIX. stoletja / uredila Mateja Ratej. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2022 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 294 str. : portreti ; 25 cm. - (Življenja in dela, ISSN 2385-9792 ; 28. Biografske študije ; 20)

Avtorji prispevkov navedeni na sprednjem spojnem listu. - 300 izv. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih. - Financer: ARRS, Programi, P6-0088(B), SI, Etnološke, antropološke in folkloristične raziskave vsakdanjika

ISBN 978-961-05-0622-5 : 24,00 EUR

929(497.4)"18"(082)

COBISS.SI-ID 97559043


Naslovno kazalo

 • Aktivistovi zapisi 17
 • Anton Korošec : slovenski državnik kraljeve Jugoslavije 24
 • Dizajni za pluriverzum : radikalna soodvisnost, avtonomija in tvorjenje svetov 15
 • Enciklopedija filozofskih znanosti v očrtu (1830). 2, Filozofija narave 1
 • Epidemija novih medijev : [kako novi mediji spodkopavajo družbo, družino in duhovni mir] 8
 • Gledališče kot oblika spektakelske funkcije 16
 • Intersekcionalnost : perspektive strukturne, politične in reprezentacijske neenakosti 9
 • Kje smo? : epidemija kot politika 10
 • Leksikon filozofije 2
 • Leksikon filozofije. Dodatek 3
 • Lokalne volitve 2022 11
 • Luč v temi : esej o krščanski etiki in socialni filozofiji 4
 • Meje : antropološki uvidi 13
 • Nikoli nismo bili moderni : esej iz simetrične antropologije 5
 • Novi Slovenski biografski leksikon 22
 • Primo Levi allo specchio 18
 • Primo Levi v ogledalu 18
 • Skladanje : izbrana poglavja iz skladnje slovenskega jezika 20
 • Slovenski biografski almanah XIX. stoletja 26
 • Socialnoekološki modeli zdravja : pripadniki in pripadnice vojaške organizacije ter njihove družine 12
 • Triumfator : Anton Korošec v prvi Jugoslaviji 25
 • Vojna : eseji o koncu sveta 21
 • Vrata Evrope : zgodovina Ukrajine 23
 • Vse je dar : spomini 19
 • Zagovor odrasti 7
 • Zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP-2) 11
 • Zakon o lokalnih volitvah 11
 • Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) 11
 • Zelena politična misel 14
 • Ženske in meje med preteklostjo in koronavirusom 6


Avtorsko kazalo

 • Agamben, Giorgio (avtor) 10
 • Ažman, Matej, 1968- (področni urednik) 22
 • Bajuk Senčar, Tatiana (avtor) 13
 • Bajuk Senčar, Tatiana (prevajalec povzetka) 13
 • Balkovec Debevec, Marjetka (področni urednik) 22
 • Binsley, Miranda (lektor) 18
 • Bister, Feliks J. (avtor dodatnega besedila) 24
 • Blanco Valdés, Carmen F. (recenzent) 18
 • Bobič, Pavlina (področni urednik) 22
 • Božič, Dragan (področni urednik) 22
 • Bratina, Marko, 1982- (prevajalec, urednik) 1
 • Cestnik, Vojteh (področni urednik) 22
 • Cimerman, Franc, 1933-2015 (področni urednik) 22
 • D'Alisa, Giacomo (avtor) 7
 • Demaria, Federico (avtor) 7
 • Devetak, Robert (avtor dodatnega besedila) 24
 • Dobovišek, Aljoša (lektor) 18
 • Dobson, Andrew (avtor) 14
 • Escobar, Arturo, 1952- (avtor) 15
 • Frank, Semen Ljudvigovič, 1877-1950 (avtor) 4
 • Furlan, Andrej, 1966- (grafični oblikovalec) 22
 • Grad, Franc (avtor) 11
 • Grdina, Igor, 1965- (področni urednik) 22
 • Gregorič Bon, Nataša (recenzent) 13
 • Grizold, Anton (recenzent) 12
 • Grum, Martin, 1958- (tehnični urednik, član uredniškega odbora) 22
 • Hajzler, Sasha (prevajalec) 15
 • Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (avtor) 1
 • Hočevar, Marko, 1964- (prevajalec) 7
 • Holz, Eva (področni urednik) 22
 • Horvat, Aleksander, 1961- (področni urednik) 22
 • Hrženjak, Majda (recenzent) 9
 • Humer, Živa (avtor) 12
 • Jelušič, Ljubica (avtor) 12
 • Jerele, Saša, 1975- (prevajalec) 5
 • Juvan, Jelena, 1976- (avtor) 12
 • Kallis, Giorgos (avtor) 7
 • Kaluža, Jernej (avtor dodatnega besedila) 5
 • Kern, Boris (lektor) 22
 • Kladnik, Drago, 1955- (področni urednik) 22
 • Kobe, Zdravko, 1966- (prevajalec, urednik) 1
 • Kocjančič, Klemen (avtor) 12
 • Kolar, Bogdan (recenzent) 24
 • Koron, Alenka (področni urednik) 22
 • Kos, Janko, 1931- (avtor dodatnega besedila) 2
 • Kosi, Jernej (recenzent) 26
 • Kostanjevec, Jan (avtor dodatnega besedila) 5
 • Kozorog, Miha (avtor) 13
 • Kraigher, Rok (član uredniškega odbora) 22
 • Krajnc Ivič, Mira (recenzent) 20
 • Kranjc, Andrej, 1943- (področni urednik) 22
 • Kranjc, Rok, 1982- (prevajalec) 15
 • Kuhar, Roman, 1973- (urednik) 9
 • Larchet, Jean-Claude (avtor) 8
 • Latour, Bruno, 1947- (avtor) 5
 • Lavrič, Ana, 1951- (področni urednik) 22
 • Likar, Vojislav (področni urednik) 22
 • Lobe, Bojana (avtor) 12
 • Lukšič, Andrej (prevajalec) 14, 15
 • Luthar, Oto (vodja projekta, član uredniškega odbora) 22
 • Manček, Matjaž, 1975- (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 10
 • Maraž, Denis (prevajalec) 15
 • Mastnak, Tomaž (avtor dodatnega besedila) 10
 • Matijević, Zlatko, 1955- (recenzent) 25
 • Meden, Ahac (področni urednik, član uredniškega odbora) 22
 • Mihaljević, Nikica, prevajalka (recenzent) 18
 • Mikša, Peter (področni urednik) 22
 • Milinković, Jasna (področni urednik) 22
 • Mlekuž, Jernej (recenzent) 13
 • Molle, Tiziana (lektor) 18
 • Mozetič, Brane (avtor) 17
 • Munda Hirnök, Katalin (avtor) 13
 • Narat, Jožica (področni urednik) 22
 • Neubauer, Niki (prevajalec) 23
 • Pajnik, Mojca, komunikologinja (urednik) 9
 • Paulson, Susan, 1961- (avtor) 7
 • Pelikan, Egon (recenzent) 6
 • Perovšek, Jurij (recenzent) 24
 • Petan, Mateja (prevajalec povzetka) 18
 • Petan, Mateja (prevajalec) 8
 • Petkovšek, Robert (avtor dodatnega besedila) 2
 • Pipan, Janez, 1956- (avtor dodatnega besedila) 16
 • Plokhy, Serhii, 1957- (avtor) 23
 • Pogačnik, Aleš, 1964- (član uredniškega odbora) 22
 • Poljanec, Marjan (prevajalec) 4
 • Prosenc, Irena, 1968- (avtor) 18
 • Radić, Radmila (recenzent) 25
 • Rahten, Andrej (avtor) 24
 • Ratej, Mateja, 1974- (avtor) 25
 • Ratej, Mateja, 1974- (član uredniškega odbora, področni urednik) 22
 • Ratej, Mateja, 1974- (urednik) 26
 • Rener, Tanja (recenzent) 12
 • Renko, Mišo (prevajalec) 6
 • Resman, Blaž (področni urednik) 22
 • Rode, Franc (avtor) 19
 • Selišnik, Irena (recenzent) 26
 • Skušek, Zoja (avtor) 16
 • Slavec Gradišnik, Ingrid (avtor) 13
 • Slavec Gradišnik, Ingrid (področni urednik) 22
 • Slavec Gradišnik, Ingrid (urednik) 13
 • Slovenija. Zakoni itd. 11
 • Smolej, Mojca, 1973- (avtor) 20
 • Snoj, Jurij, 1953- (področni urednik) 22
 • Stres, Anton (avtor) 2, 3
 • Svete, Pavle (avtor) 11
 • Šrimpf, Urban (prevajalec) 1
 • Štefančič, Marcel, jr. (avtor) 21
 • Šterbenc Svetina, Barbara (glavni urednik, član uredniškega odbora) 22
 • Švab, Alenka, 1970- (avtor) 12
 • Švab, Alenka, 1970- (recenzent) 9
 • Tepež, Karla (prevajalec) 14
 • Testen Koren, Petra (področni urednik) 22
 • Toplak, Kristina (področni urednik) 22
 • Univerza v Ljubljani. Filozofska fakulteta. Oddelek za slovenistiko (drugo) 20
 • Veljanovski, Tatjana (področni urednik) 22
 • Verginella, Marta (avtor) 6
 • Vidmar, Luka, 1977- (področni urednik) 22
 • Vodopivec, Peter (recenzent) 6
 • Vraneševič, Goran (prevajalec) 1
 • Vreš, Branko (področni urednik) 22
 • Vuga Beršnak, Janja (avtor) 12
 • Zabukovec, Urša, 1980- (avtor dodatnega besedila) 4
 • Zupanič Slavec, Zvonka (področni urednik) 22
 • Žalec, Bojan (avtor dodatnega besedila) 2
 • Žigon, Tanja, 1974- (recenzent) 20
 • Živoder, Andreja (avtor) 12
 • Žižek, Slavoj (avtor dodatnega besedila) 16

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 05. oktober 2022 | v kategoriji: Nove publikacije