Skoči do osrednje vsebine

Nove knjige v ODKJG - november 2022


Izpis po UDK

Vsebina0 Splošno. Dokumentacija. Knjižničarstvo.

1

DEVETAK, Jurij, 1997-
    Nekropola : roman v stripu / Boris Pahor ; [strip] Jurij Devetak ; [spremno besedo napisal Zdravko Duša]. - 1. izd., 1. dotis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 167 str. : ilustr. ; 25 cm

Jaz sem na teh paštnih doma : (spremna beseda) / Zdravko Duša: str. 159-163

ISBN 978-961-01-6536-1

084.11
821.163.6(450.36)-312.6(084.11)

COBISS.SI-ID 120727299

2

    IMPLEMENTING excellence in diversity, equity, and inclusion : a handbook for academic libraries / edited by Corliss Lee and Brian Lym ; with Tatiana Bryant, Jonathan Cain, and Kenneth Schlesinger. - Chicago : Association of College and Research Libraries, 2022. - XVI, 475 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-0-8389-3910-9

027.7

COBISS.SI-ID 127431171

3

KOSOVEL, Blaž
    Zakaj ZDA nimajo ministrstva za kulturo : od agrikulture do kulturne industrije, od mesta Rim do ameriške civilizacije / Blaž Kosovel ; [prevod povzetka Jana Renée Wilcoxen]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2022 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 359 str. ; 23 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 336-348 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Summary: Why the United States has never had a Department of Culture : from agriculture to the culture industry, from the city of Rome to American civilization

ISBN 978-961-05-0646-1 : 24,00 EUR

008
130.2
316.722

COBISS.SI-ID 106363907


005 Menedžment

4

TKALAC Verčič, Ana
    Internal communication and employer brands / Ana Tkalac Verčič, Dejan Verčič, and Anja Špoljarić. - New York ; Abingdon : Routledge, 2023. - 147 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge research in public relations ; 11)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-032-05680-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-032-05978-5 (broš.)

005.57

COBISS.SI-ID 129499651


1 Filozofija

5

ŠVAJNCER, Marija, 1949-
    Naš razburkani čas / Marija Švajncer. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2022. - VI, 219 str. ; 24 cm. - (Zbirka Frontier. Teorija, ISSN 2630-1970 ; 199)

Tisk po naročilu. - O avtorici: str. 218-219. - Bibliografija: str. 208-212. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-7150-27-8 : 24,00 EUR

321.01(497.4)"20"
1(497.4)"20"

COBISS.SI-ID 99469827


2 Verstvo. Teologija

6

    STAROVERSTVO v Sloveniji med religijo in znanostjo / Saša Babič, Mateja Belak (ur., eds.). - 1. izd., 1. natis = 1st ed., 1st print. - Ljubljana : Založba ZRC, 2022 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 176 str. : ilustr., graf. prikazi, zvd. ; 25 cm. - (Zbirka Studia mythologica Slavica. Supplementa, ISSN 1581-9744 ; suppl. 17)

Prispevki v slov., povzetek vsebine monografije v slov. s prevodom v angl. - 400 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih in v opombah na dnu str. - Izvleček in abstract pri vsakem prispevku

ISBN 978-961-05-0657-7 : 27 EUR
doi: 10.3986/9789610506584

257.7-853:001(497.4)

COBISS.SI-ID 113860611


3 Družbene vede - splošno

7

    PREPLETENOST svetov : zgodovine in refleksije zunajevropskih raziskav v Sloveniji / uredile Sarah Lunaček Brumen, Tina Palaić in Maja Veselič. - Ljubljana : Založba Univerze, 2022 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 256 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Zbirka Zupaničeva knjižnica, ISSN 2630-3922 ; 51)

Dostopno tudi na: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/351. - 300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih, izvleček pri večini prispevkov in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-7128-36-9 : 24,00 EUR
doi: 10.4312/9789617128352

39:001.891(082)

COBISS.SI-ID 106499331


316 Sociologija. Posebne sociologije. Predmet. Smeri

8

BRAND, Ulrich, 1967-
    Imperialni način življenja : vsakdanje življenje in ekološka kriza kapitalizma / Ulrich Brand in Marcus Wissen ; [prevedla Karla Tepež, Andrej A. Lukšič]. - Ljubljana : Inštitut za ekologijo : Inštitut Časopis za kritiko znanosti, 2022 ([Ljubljana] : Demat). - 233 str. ; 22 cm. - (Zbirka Oikos. Zelena)

Prevod dela: The imperial mode of living. - 300 izv. - Predgovor / Liliane Danso-Dahmen: str. 10-11. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-95820-3-9 (Inštitut Časopis za kritiko znanosti)

316.42:502.131.1
502.131.1

COBISS.SI-ID 126397955

9

    E-Armagedon – družbene posledice večjih izpadov električne energije / Iztok Prezelj ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2022 ([Ljubljana] : Cicero). - 431 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Varnostne študije)

Sprotni tisk. - Bibliografija: str. 395-417. - Kazalo

ISBN 978-961-295-025-5 : 25 EUR

316:621.311.1

COBISS.SI-ID 119155715

10

KOTNIK, Vlado, 1975-
    Trans(spol)nost : arheologija trans/vednosti / Vlado Kotnik. - Ljubljana : Krtina, 2022 ([Kranj] : Žnidarič). - 523 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 199)

400 izv. - Bibliografija: str. 469-523

ISBN 978-961-260-151-5 : 40,00 EUR

316.723-055.423
305
613.880.1
159.922.1

COBISS.SI-ID 120440835

11

MULEJ, Matjaž
    Odgovornost do družbe v vzgoji in izobraževanju : soavtorska monografija. Knj. 1, Osnove / uredniki in avtorji Matjaž Mulej, Nastja Mulej, Anita Hrast ; nadaljnji avtorji Andrej Kirn ... [et al.]. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2020. - XIII, 150 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Znanstvena monografija / Kulturni center Maribor, ISSN 2630-1962 ; 014)

300 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov in angl. pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-6781-94-7 : 29,00 EUR

316:37

COBISS.SI-ID 39403011

12

MULEJ, Matjaž
    Odgovornost do družbe v vzgoji in izobraževanju : soavtorska monografija. Knj. 2, Praktični primeri / uredniki in avtorji Matjaž Mulej, Nastja Mulej, Anita Hrast ; nadaljnji avtorji Petra Kunc ... [et al.]. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2020. - XII, 154 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Znanstvena monografija / Kulturni center Maribor, ISSN 2630-1962 ; 015)

300 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov in angl. pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-6781-99-2 : 29,00 EUR

316:37

COBISS.SI-ID 39436547

13

MULEJ, Matjaž
    Odgovornost do družbe v vzgoji in izobraževanju : soavtorska monografija. Knj. 3, Okoliščine in odzivi / uredniki in avtorji Matjaž Mulej, Martina Rauter, Anita Hrast ; ostali avtorji Krisztina Egediné Szécsi ... [et al.]. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2022. - XIV, 167 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Znanstvena monografija / Kulturni center Maribor, ISSN 2630-1962 ; 026)

Tiskano po naročilu. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-7150-05-6 : 29,00 EUR

316:37(497.4)

COBISS.SI-ID 99849219

14

PERELMAN, Marc
    Barbarski šport : kritika globalne kuge / Marc Perelman ; [prevod Saša Jerele ; spremna beseda Lev Kreft ; imensko kazalo Amelia Kraigher, Saša Svet]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2022 ([Ljubljana] : Matformat). - 228 str. ; 20 cm. - (Zbirka Varia ; 18)

Prevod dela: Le sport barbare. - 400 izv. - Kakšno telo? Kakšen šport? : spremna beseda / Lev Kreft: str. 193-228. - Bibliografija: str. 181-185. - Kazalo

ISBN 978-961-257-160-3 : 24,00 EUR

316.74:796

COBISS.SI-ID 109357059316.6 Socialna psihologija

15

DRAGIČEVIĆ, Nina
    Kako zveni oblast? : zvočnost birokracije v vsakdanjem življenju / Nina Dragičević ; [spremna beseda Tanja Rener]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2022 (tiskano v Sloveniji). - 341 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Oranžna zbirka)

400 izv. - Sociologinja zvočenja : spremna beseda / Tanja Rener: str. 329-340. - Bibliografija: str. 307-327

ISBN 978-961-257-165-8 : 26,00 EUR

316.6:005.731
321.01

COBISS.SI-ID 122139907


34 Pravo. Zakonodaja

16

PETROVEC, Dragan
    Nasilje pod masko / Dragan Petrovec. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 109 str. ; 24 cm. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)

700 izv. - Bibliografija: str. 102-109. - Kazalo. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-274-338-3 : 12,95 EUR

343.615
316.754

COBISS.SI-ID 279167488


7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija

17

    PETLETKA : Slovensko mladinsko gledališče v sezonah od 2015/2016 do 2019/2020 = The five seasons : The Mladinsko Theatre from season 2015/2016 to season 2019/2020 / [urednici Alja Lobnik, Nika Švab, sourednika Urška Brodar, Goran Injac ; avtorji prispevkov Nika Arhar ... [et al.] ; intervjujvanci in avtorji ponatisnjenih izjav Michał Borczuch ... [et al.] ; prevajalka v slovenščino Tina Malič, prevajalki v angleščino Jedrt Lapuh Maležič, Barbara Skubic ; izbor fotografij Goran Injac, Ivian Kan Mujezinović ; fotografi Uroš Abram ... et al.]. - Ljubljana : Slovensko mladinsko gledališče, 2022 (Begunje : Cicero). - 224 str., 80 str. ilustr. pril. : ilustr. ; 34 cm

Besedilo v slov. in angl., deloma tudi vzporedno. - 600 izv.

ISBN 978-961-93966-5-0 : 25,00 EUR

792(497.4Ljubljana)"2015/2020"(082)

COBISS.SI-ID 98041603

18

VELIKONJA, Mitja
    Podobe nestrinjanja : politični grafiti in street art postsocialistične tranzicije / Mitja Velikonja ; prevedla Sonja Benčina ; [spremna beseda Gregor Bulc ; slikovno gradivo Mitja Velikonja]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 391 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Premiki)

https://zebra.fdv.uni-lj.si (Dostop z uporabniškim imenom in geslom) - Digitalna knjižnica študijskih gradiv FDV. - Prevod dela: Post-socialist political graffiti in the Balkans and Central Europe. - Gverilsko konservatorstvo grafitarske kulturne dediščine : spremna beseda / Gregor Bulc: str. 371-389. - O avtorju na zadnji str. ov. - 500 izv. - Potiskani spojni listi. - Bibliografija: str. 344-361 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-01-6530-9 : 39,99 EUR

316.72:7(4-191.2)
7.011.2:32

COBISS.SI-ID 114089731


8 Jezik. Jezikoslovje. Književnost

19

BOŽIČ, Peter, 1932-2009
    Ko oblasti sploh ni / Peter Božič. - Ljubljana : Beletrina, 2022. - 141 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

800 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - O avtorju na zadnjem zavihku ščitnega ov.

ISBN 978-961-284-858-3 : 21,00 EUR

821.163.6-312.6

COBISS.SI-ID 113145347

20

ŠTEFANČIČ, Marcel, jr.
    Kaj ne vidite, da gorimo! : eseji o neoliberalnem krematoriju in smrti podnebja / Marcel Štefančič, jr. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2022 (natisnjeno v Sloveniji). - 257 str. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 300 izv.

ISBN 978-961-7136-53-1 : 24,00 EUR

821.163.6-4
316.323.6
551.583

COBISS.SI-ID 119325443


9 Domoznanstvo. Zemljepis. Biografije. Zgodovina

21

GRAEBER, David
    Pričetek vsega : nova zgodovina človeštva / David Graeber in David Wengrow ; prevedel Samo Kuščer. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2022 ([Ljubljana] : Primitus). - 769 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: The dawn of everything. - 500 izv. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 701-754. - Kazalo

ISBN 978-961-7136-47-0 : 29,90 EUR

94(100)
930.85
316.722

COBISS.SI-ID 118359043


Naslovno kazalo

 • Barbarski šport : kritika globalne kuge 14
 • E-Armagedon – družbene posledice večjih izpadov električne energije 9
 • The five seasons 17
 • Imperialni način življenja : vsakdanje življenje in ekološka kriza kapitalizma 8
 • Implementing excellence in diversity, equity, and inclusion : a handbook for academic libraries 2
 • Internal communication and employer brands 4
 • Kaj ne vidite, da gorimo! : eseji o neoliberalnem krematoriju in smrti podnebja 20
 • Kako zveni oblast? : zvočnost birokracije v vsakdanjem življenju 15
 • Ko oblasti sploh ni 19
 • Nasilje pod masko 16
 • Naš razburkani čas 5
 • Nekropola : roman v stripu 1
 • Odgovornost do družbe v vzgoji in izobraževanju : soavtorska monografija. Knj. 1, Osnove 11
 • Odgovornost do družbe v vzgoji in izobraževanju : soavtorska monografija. Knj. 2, Praktični primeri 12
 • Odgovornost do družbe v vzgoji in izobraževanju : soavtorska monografija. Knj. 3, Okoliščine in odzivi 13
 • Petletka 17
 • Podobe nestrinjanja : politični grafiti in street art postsocialistične tranzicije 18
 • Prepletenost svetov : zgodovine in refleksije zunajevropskih raziskav v Sloveniji 7
 • Pričetek vsega : nova zgodovina človeštva 21
 • Staroverstvo v Sloveniji med religijo in znanostjo 6
 • Trans(spol)nost : arheologija trans/vednosti 10
 • Zakaj ZDA nimajo ministrstva za kulturo : od agrikulture do kulturne industrije, od mesta Rim do ameriške civilizacije 3


Avtorsko kazalo

 • Abram, Uroš, 1982- (fotograf) 17
 • Ambrož, Matjaž, 1977- (recenzent) 16
 • Arhar, Nika, 1980- (avtor) 17
 • Babič, Saša, 1979- (urednik) 6
 • Basle, Nuša (avtor) 11
 • Belak, Mateja, 1958- (urednik) 6
 • Benčina, Sonja, 1986- (prevajalec) 18
 • Bofulin, Martina (recenzent) 7
 • Borczuch, Michał (intervjuvanec) 17
 • Božič, Peter, 1932-2009 (avtor) 19
 • Brand, Ulrich, 1967- (avtor) 8
 • Brodar, Urška, 1983- (urednik) 17
 • Bulc, Gregor, 1974- (avtor dodatnega besedila) 18
 • Danso-Dahmen, Liliane (avtor dodatnega besedila) 8
 • Devetak, Jurij, 1997- (avtor) 1
 • Dragičević, Nina (avtor) 15
 • Duša, Zdravko (avtor dodatnega besedila) 1
 • Egediné Szécsi, Krisztina (avtor) 13
 • Furlan-Štante, Nadja (recenzent) 6
 • Glavič, Peter (avtor) 11
 • Graeber, David (avtor) 21
 • Hrast, Anita (avtor, urednik) 11, 12, 13
 • Injac, Goran (urednik) 17
 • Jerele, Saša, 1975- (prevajalec) 14
 • Kirn, Andrej, 1940- (avtor) 11
 • Kocjančič, Klemen (avtor) 9
 • Kolak, Anja (avtor) 9
 • Kosovel, Blaž (avtor) 3
 • Košnjek, Zvonko (avtor) 9
 • Kotnik, Vlado, 1975- (avtor) 10
 • Kraigher, Amelia (avtor dodatnega besedila) 14
 • Kreft, Lev (avtor dodatnega besedila) 14
 • Kunc, Petra, 1971- (avtor) 12
 • Kuščer, Samo (prevajalec) 21
 • Lebe, Sonja Sibila (avtor) 11
 • Lee, Corliss (urednik) 2
 • Lobnik, Alja (urednik) 17
 • Lukšič, Andrej (prevajalec) 8
 • Lunaček, Sarah (urednik) 7
 • Luthar, Oto (recenzent) 3
 • Maležič, Jedrt (prevajalec) 17
 • Malič, Tina (prevajalec) 17
 • Markič, Mirko (recenzent) 11, 12
 • Mihelj Plesničar, Mojca (recenzent) 16
 • Milavec, Tina, 1979- (recenzent) 6
 • Mujezinović, Ivian Kan (urednik) 17
 • Mulej, Matjaž (avtor, urednik) 11, 12, 13
 • Mulej, Nastja (avtor, urednik) 11, 12
 • Pahor, Boris, 1913-2022 (bibliografski predhodnik) 1
 • Palaić, Tina (urednik) 7
 • Perelman, Marc (avtor) 14
 • Perko, Igor (avtor) 11
 • Petrovec, Dragan (avtor) 16
 • Prezelj, Iztok (avtor) 9
 • Rauter, Martina (avtor, urednik) 13
 • Rener, Tanja (avtor dodatnega besedila) 15
 • Skubic, Barbara, 1973- (prevajalec) 17
 • Svet, Saša (avtor dodatnega besedila) 14
 • Šarotar Žižek, Simona (avtor) 11
 • Špoljarić, Anja (avtor) 4
 • Štefančič, Marcel, jr. (avtor) 20
 • Štrukelj, Tjaša (recenzent) 11, 12
 • Švab, Nika (urednik) 17
 • Švajncer, Marija, 1949- (avtor) 5
 • Tepež, Karla (prevajalec) 8
 • Tkalac Verčič, Ana (avtor) 4
 • Velikonja, Mitja (avtor, fotograf) 18
 • Verčič, Dejan (avtor) 4
 • Veselič, Maja, 1979- (urednik) 7
 • Vörös, Sebastjan (recenzent) 7
 • Wengrow, David (avtor) 21
 • Wilcoxen, Jana Renée (prevajalec povzetka) 3
 • Wissen, Marcus (avtor) 8
 • Ženko, Ernest (recenzent) 3

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 09. december 2022 | v kategoriji: Nove publikacije