Skoči do osrednje vsebine

Nove knjige v ODKJG - julij 2023


Izpis po UDK

Vsebina1

KOVAČ, Nika, 1993-
    #metoo : vihar, ki je pretresel svet / Nika Kovač ; [ilustracije Samira Kentrić]. - Maribor : Pivec, 2022. - 219 str. : ilustr. ; 21 cm

700 izv. - V knjigi so tudi QR kode za dostop do spletnih strani organizacij, ki nudijo pomoč žrtvam spolnega nadlegovanja in nasilja

ISBN 978-961-7164-60-2 : 26,90 EUR

316.346.2-055.2:343.54

COBISS.SI-ID 135749379

2

SALECL, Renata
    The tyranny of choice / Renata Salecl. - Paperback ed. - London : Profile Books, 2011. - 184 str. ; 20 cm. - (Big ideas)

Bibliografija: str. 164-167. - Kazalo

ISBN 978-1-84668-186-8
ISBN 978-1-84765-226-3 (eISBN)

130.2
159.964.2

COBISS.SI-ID 11653969


005 Menedžment

3

    RECENT challenges in corporate governance / [Rado Bohinc ... et al. ; editor Rado Bohinc]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2023 ([Ljubljana] : Cicero). - 198 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Pravo in gospodarstvo)

Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-295-048-4
doi: 10.51936/9789612950507

005:339.94(082)

COBISS.SI-ID 152426499


1 Filozofija

4

    ALMA Sodnik in njeno filozofsko delo / uredila Olga Markič. - Ljubljana : Slovenska matica : Založba Univerze, 2022 ([Ljubljana] : Rotosi). - 195 str. : ilustr., fotogr. ; 25 cm. - (Odstiranja, ISSN 2784-4625 ; 6)

O avtorjih: str. 195. - 300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Raziskovalni program št. P6-0252 je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna

ISBN 978-961-213-389-4 (Slovenska matica) : 22,00 EUR

1Sodnik A.(082)

COBISS.SI-ID 130491395

5

ALTHUSSER, Louis
    Za Marxa / Louis Althusser ; [prevod Maja Breznik, Slavoj Žižek (4. poglavje) ; spremna beseda Marko Kržan]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2023 (tiskano v Sloveniji). - 334 str. ; 20 cm + 1 razglednica. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Pour Marx. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Biografska opomba / Étienne Balibar: str. 277-288. - Zastopnik delavskega razreda v filozofiji : spremna beseda / Marko Kržan: str. 289-332

ISBN 978-961-257-173-3 : 30,00 EUR

141.82

COBISS.SI-ID 139039235

6

HOOKS, Bell
    Feminizem je za vsakogar : strastna politika / Bell Hooks ; prevedla [in spremna beseda] Ana Makuc. - Ljubljana : Sophia, 2022 (Ljubljana : Collegium graphicum). - XI, 150 str. ; 22 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: Feminism is for everybody. - 400 izv. - Kdo se boji feminizma? / Ana Makuc: str. 133-150. - O avtorici: str. II

ISBN 978-961-7003-76-5 : 18,00 EUR

141.72
305

COBISS.SI-ID 129896451

7

HRIBAR, Tine, 1941-
    Sem, torej bivam : predbivajočni in predjazni sem / Tine Hribar. - Ljubljana : Slovenska matica, 2022 ([Ljubljana] : Povše BM). - 277 str. ; 20 cm. - (Slovenska filozofska misel, ISSN 2738-5280 ; 20)

O avtorju na zadnjem zavihku ovitka. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-213-394-8 : 27,00 EUR

111

COBISS.SI-ID 135287555

8

ROŠKER, Jana S.
    Zahodna sinologija in metode kitajske filozofije / Jana S. Rošker ; [prevajalka citatov iz kitajščine Jana S. Rošker, prevajalka angleških besedil Anja Muhvič]. - 1. izd. - V Ljubljani : Založba Univerze, 2023 (Ljubljana : Birografika Bori). - 166 str. ; 24 cm. - (Razprave FF, ISSN 2335-3333)

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=143962. - Opombe delno v kit. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Recenzenta: Urban Kordeš, Olga Markič. - Bibliografija: str. 145-159. - Kazalo. - Povzetek ; Summary. - Financer: ARRS, Program, P6-0243, Sl, Azijski jeziki in kulture, AJK. - Financer: ARRS, Projekti, N6-0161, SI, Humanizem v medkulturni perspektivi: Evropa in Kitajska, HUMEC

ISBN 978-961-297-058-1 : 18,90 EUR

1(510):165(4-15)

COBISS.SI-ID 136515331

9

SALECL, Renata
    (Per)verzije ljubezni in sovraštva / Renata Salecl ; [prevedla Polona Mesec]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 ([Ljubljana] : Formatisk). - 213 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Zbirka Kultura)

Prevod dela: (Per)versions of love and hate. - 1.300 izv. - O avtorici na zavihkih ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-01-1598-4 : 22,95 EUR

130.2

COBISS.SI-ID 256722944

10

SALECL, Renata
    Človek človeku virus / Renata Salecl. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2021 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 79 str. ; 19 cm. - (Zbirka Ergo)

O avtorici na zadnji str. ov. - 600 izv. - Bibliografija: str. 77-79 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-01-5949-0 : 9,99 EUR

130.2:616-036.21

COBISS.SI-ID 83039747

11

THOMPSON, Mel, 1946-
    Azijske filozofije / Mel Thompson ; prevedla Anja Zalta. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2022 ([Brežice] : Primus). - 248 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Understand Eastern philosophy : teach yourself. - 300 izv. - Predgovor / Anja Zalta: str. 13. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 240-241

ISBN 978-961-7164-49-7 : 26,90 EUR

1(5)

COBISS.SI-ID 124404739

12

TRAWNY, Peter, 1964-
    Tehnika. Kapital. Medij : univerzalno in svoboda / Peter Trawny ; [urejanje, strokovni pregled in spremna študija Dean Komel ; prevod Aleš Košar]. - 1. izd. - Ljubljana : Založba Univerze, 2022 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 174 str. ; 21 cm

Prevod dela: Technik. Kapital. Medium. - Nasl. na ov.: Tehnika kapital medij. - Zabeležka o Petru Trawnyju / Dean Komel: str. 167-174. - 200 izv. - Recenzenta Irena Samide, Andrej Božič. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-297-033-8 : 22,90 EUR

123

COBISS.SI-ID 130106627

13

WITTGENSTEIN, Ludwig, 1889-1951
    Logično-filozofski traktat / Ludwig Wittgenstein ; prevedel Borut Cerkovnik ; [spremna beseda Andrej Ule in Tomaž Grušovnik]. - Ljubljana : LUD Šerpa, 2022 ([Begunje] : Cicero). - 278 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Klasična Šerpa ; 79)

Prevod dela: Logisch-Philosophische Abhandlung. - Wittgensteinov poskus transcendentalne analitike jezika v Logično-filozofskem traktatu / Andrej Ule: str. 225-254. - Mejniki zgodnjega Wittgensteina / Tomaž Grušovnik: str. 257-278. - 400 izv. - Vzpor. nem. besedilo in prevod v slov.

ISBN 978-961-7199-00-0 : 24,00 EUR

16
81:1

COBISS.SI-ID 134099459

14

ŽALEC, Bojan
    Personalistična filozofija edukacije : odnosi in etika v vzgoji in izobraževanju / Bojan Žalec. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2023 (Ljubljana : Demat). - 163 str. ; 23 cm. - (Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta ; 85)

200 izv. - Bibliografija: str. 137-146 in v opombah z bibliografijo na dnu str. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-7167-10-8 : 17,00 EUR

37.091.2:141.144
37.091.2:17

COBISS.SI-ID 142210051


2 Verstvo. Teologija

15

AL-Daghistani, Raid
    Razmišljanja o islamu : zbrani eseji / Raid Al-Daghistani. - Ljubljana : KUD Logos, 2023 (Begunje : Cicero). - 123 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Collectanea ; 13)

300 izv. - Spremna beseda / Aljaž Krajnc: str. 119-122. - O avtorju: str. 123. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Slovarček arabskih pojmov: str. 113-116. - Kazalo

ISBN 978-961-7155-13-6 : 15 EUR

28(081)

COBISS.SI-ID 139346947

16

AL-Daghistani, Sami
    Islam in ljubezen : pričevanja o arabsko-islamski intelektualni zgodovini / Sami Al-Daghistani. - Ljubljana : Beletrina, 2023. - 163 str. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

O avtorju na zadnji str. ščitnega ov. - 600 izv. - Bibliografija: str. 152-159

ISBN 978-961-298-016-0 : 27,00 EUR

28

COBISS.SI-ID 149472771

17

    LJUBLJANSKI nadškof in metropolit dr. Jožef Pogačnik : znanstvena monografija / uredil Dejan Pacek ; [avtorji besedil Miha Šimac ... [et al.] ; prevodi povzetkov v angleški jezik Maja Sužnik, Jezikovne storitve Peresce]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; v Ljubljani : Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za zgodovino Cerkve, 2023 ([Maribor] : Dravski tisk). - 585 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Testes temporum = Priče časov ; 1)

300 izv. - Znanstvena recenzenta Aleš Gabrič in Gašper Mithans. - Bibliografija ter povzetek in summary pri vseh prispevkih in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-278-631-1 (Celjska Mohorjeva družba) : 39,50 EUR

272-722.51(497.4):929Pogačnik J.(082)
929Pogačnik J.(082)

COBISS.SI-ID 138189571


316.3/.4 Družba. Družbena struktura. Družbeni procesi

18

SALECL, Renata
    Čas grobosti / Renata Salecl. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 174 str. ; 19 cm. - (Zbirka Ergo)

1.500 izv. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-01-6862-1 : 17,99 EUR

316.47

COBISS.SI-ID 144676867


32 Politika. Politične vede. Politične organizacije. Notranja politika. Stranke in gibanja

19

LEGUTKO, Ryszard
    Demon v demokraciji : totalitarne skušnjave v svobodnih družbah / Ryszard Legutko ; [prevod Niki Neubauer]. - Ljubljana : Družina, 2023 (tiskano v Sloveniji). - 182 str. ; 24 cm

Prevod dela: Demon in democracy; izv. stv. nasl.: Triumf człowieka pospolitego. - Predgovor / John O'Sullivan: str. 7-10. - O avtorju na zadnji str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-04-0960-1 : 29,90 EUR

321.7.01

COBISS.SI-ID 132790019


327 Mednarodni odnosi. Zunanja politika

20

MICHEL, Torsten
    The rhetoric of inquiry in international relations : a hermeneutic investigation into the forms of argumentation in international relations meta-theory / Torsten Michel. - Abingdon ; New York : Routledge, 2022. - X, 195 str. : tabele ; 24 cm. - (New International Relations)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-0-367-70398-1 (broš.)
ISBN 978-0-367-70397-4 (trda vezava)

327

COBISS.SI-ID 158127107

21

    The ROUTLEDGE handbook of ideology and international relations / edited by Jonathan Leader Maynard and Mark L. Haas. - London ; New York : Routledge, 2023. - XVII, 463 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Routledge international handbooks)

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-367-46077-8 (trda vezava)
ISBN 978-1-032-32007-6 (broš.)

327

COBISS.SI-ID 158118659


33 Gospodarstvo. Ekonomska znanost

22

MAZZUCATO, Mariana
    Gospodarstvo s poslanstvom : velikopotezna navodila za spreminjanje kapitalizma / Mariana Mazzucato ; prevedel Samo Kuščer. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2023 ([Ljubljana] : Primitus). - 289 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: Mission economy. - 400 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija v opombah: str. 255-278. - Kazalo

ISBN 978-961-7136-34-0 : 24,90 EUR

330.1
330.342.14

COBISS.SI-ID 109894403


34 Pravo. Zakonodaja

23

IGLIČAR, Albin
    Predparlamentarni zakonodajni proces / Albin Igličar, Irena Bačlija Brajnik. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2023 ([Ljubljana] : Cicero). - 175 str. : ilustr. ; 21 cm

Sprotni tisk. - Bibliografija: str. 164-172

ISBN 978-961-295-051-4

340.134

COBISS.SI-ID 155915779


355/359 Vojaške vede. Obramboslovje

24

    NATO and transatlantic relations in the 21st century : foreign and security policy perspectives / edited by Michele Testoni. - Abingdon ; New York : Routledge, 2021. - XIII, 230 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Contemporary security studies)

Opombe z bibliografijo pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-367-49279-3 (broš.)
ISBN 978-0-367-49277-9 (trda vezava)

355.02(1-622NATO)
327(1-622NATO)

COBISS.SI-ID 158388995

25

    WAR and international relations : a critical analysis / [edited by] Balazs Szanto. - Abingdon ; New York : Routledge, 2022. - VI, 259 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Cass military studies)

Bibliografija: str. 253-255. - Kazalo

ISBN 978-0-367-74802-9 (broš.)
ISBN 978-0-367-74800-5 (trda vezava)

355.01:327

COBISS.SI-ID 158124291


36 Socialni problemi. Socialno delo. Socialna politika. Država blaginje

26

FLAKER, Vito
    Dezinstitucionalizacija II : nedokončana / Vito Flaker, Andreja Rafaelič. - V Ljubljani : Založba Univerze, 2023 (Begunje : Cicero). - 414 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Dostopno tudi na: URN:NBN:SI:doc-14M3ZBY0, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-14M3ZBY0 (Dostop z namenskih računalnikov v prostorih NUK). - 200 izv. - Bibliografija: str. 375-392. - Kazali

ISBN 978-961-297-107-6 : 31,00 EUR

364-786.2(497.4)

COBISS.SI-ID 146651651


5 Naravoslovne vede. Matematika

27

DARWIN, Charles, 1809-1882
    Poreklo človeka in spolni izbor / Charles Darwin ; prevedel Samo Kuščer ; [spremna beseda Samo Kuščer]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2023 ([Ljubljana] : Primitus). - 793 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: The descent of man, and selection in relation to sex. - 500 izv. - Spremna beseda prevajalca (in priporočilo pred branjem) / Samo Kuščer: str. 9-13. - O avtorju na zadnjem zavihku in zadnji str. ov. - Bibliografija v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-7136-61-6 : 36,90 EUR

575.8
575.827:59
572

COBISS.SI-ID 135158531


6 Uporabne znanosti. Tehnika

28

SLOVENSKI mediji v Italiji nekoč in danes (simpozij) (2021 ; Ljubljana)
    Slovenski mediji v Italiji nekoč in danes : referati s simpozija na Slovenski matici 26. oktobra 2021 / [Nadia Roncelli (ur.)]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2022 ([Ivančna Gorica] : Alfagraf). - 93 str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Prispevki s simpozija na Slovenski matici 26. oktobra 2021. - 300 izv.

ISBN 978-961-213-390-0 : 18,00 EUR

654.1(450=163.6)(091)(082)
07(450=163.6)(091)(082)

COBISS.SI-ID 133270787


7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija

29

DOBOVŠEK, Zala
    Gledališče in vojna : uprizoritveni odzivi na vojne v 90. letih v nekdanji Jugoslaviji / Zala Dobovšek ; [avtor spremne besede Mitja Velikonja]. - 1. izd. - Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 2022 ([Ljubljana] : Matformat). - 346 str. ; 19 cm. - (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega ; zv. 180)

Potiskani not. str. ov. - 300 izv. - Odrske sence dolgih devetdesetih / Mitja Velikonja: str. 319-346. - Bibliografija: str. 275-290 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo. - Povzetek v slov. in angl.

ISBN 978-961-6369-54-1 (broš.) : 22,00 EUR

792.02:355.01(497.1)"199"

COBISS.SI-ID 132321027

30

LUKAN, Blaž
    Gledališka sinteza : razprave o drami, gledališču in performansu / Blaž Lukan. - 1. izd. - Ljubljana : Založba Univerze, 2022 (Ljubljana : Birografika Bori). - 340 str. ; 24 cm

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 300 izv. - Bibliografija: str. 311-328 in opombe z bibliografijo: str. 329-331. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-297-054-3 : 27,90 EUR

792.2(497.4)
7.038.531(497.4)

COBISS.SI-ID 136020739


8 Jezik. Jezikoslovje. Književnost

31

BABAČIĆ, Esad
    Navijaj v sebi / Esad Babačić. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2022 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 191 str. ; 21 cm

400 izv. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-282-559-1 : 27,99 EUR

821.163.6-4

COBISS.SI-ID 127304451

32

KRLEŽA, Miroslav
    Dialektični antibarbarus / Miroslav Krleža ; prevedla Mica Matković ; [spremna beseda Lev Kreft]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2022 ([Ljubljana] : Matformat). - 228 str. ; 22 cm. - (Zbirka Previharimo viharje ; knj. 21)

Prevod dela: Dijalektički antibarbarus. - 400 izv. - Partijnost in talent : spremna beseda / Lev Kreft: str. 211-228. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7003-82-6 : 22,00 EUR

821.163.42.09

COBISS.SI-ID 129883651

33

POTISK, Martina
    Medkulturnost in sodobni slovenski roman / Martina Potisk. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2022. - VII, 217 str. : tabele ; 23 cm. - (Zbirka Znanstvena monografija, ISSN 2630-1962 ; 033)

Tiskano po naročilu. - Dodatek : o pisateljih in pisateljicah: str. 193-199. - O avtorici: str. 217. - Bibliografija: str. 200-211 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-7150-95-7 : 29,00 EUR

821.163.6.09:316.7

COBISS.SI-ID 121383427

34

    PRAVOPIS na zrnu graha : razprave o pravopisnih vprašanjih / uredili Tina Lengar Verovnik in Urška Vranjek Ošlak ; [avtorice in avtorji prispevkov Manca Černivec ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2022 ([Ljubljana] : Present). - 371 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele, zvd. ; 24 cm

Dostopno tudi na: https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/book/1992. - Dostopno tudi na: URN:NBN:SI:DOC-DW3BM7N9, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-DW3BM7N9. - 300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih in v opombah na dnu str. - Kazali. - Povzetki ; Summaries

ISBN 978-961-05-0621-8 : 24,00 EUR
doi: 10.3986/9789610506201

811.163.6'35(082)

COBISS.SI-ID 98991875


9 Domoznanstvo. Zemljepis. Biografije. Zgodovina

35

AUERSPERGER, Alenka
    Česar mi starši niso povedali / Alenka Auersperger ; [fotografije Muzej novejše zgodovine Slovenije in zasebne zbirke]. - Ljubljana : Sophia, 2022 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XIII, 479 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

O avtorici na prelim. str. - 400 izv. - Bibliografija: str. 461-479

ISBN 978-961-7003-75-8 : 35,00 EUR

94(497.434)"19"
323.15(497.4=112.2)"19"

COBISS.SI-ID 139788035

36

GRDINA, Igor, 1965-
    Med zemljo in zvezdami / Igor Grdina. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2022 ([Maribor] : Dravski tisk). - 151 str. : ilustr. ; 28 cm

1.700 izv. - "Redna zbirka Celjske Mohorjeve družbe za leto 2023" --> kolofon. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-278-614-4 : 27,00 EUR

94(497.4)

COBISS.SI-ID 123175683

37

JERŠE, Sašo
    Sociodiceja predmoderne : ustvarjanje družbenega smisla v poznem srednjem in zgodnjem novem veku / Sašo Jerše ; [nemški prevod Andrea Leskovec]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2022 ([Ljubljana] : Studio Print). - 172 str., [16] str. ilustr. pril. ; 25 cm. - (Razprave in eseji / Slovenska matica, ISSN 1408-4511 ; 80)

400 izv. - Bibliografija: str. 149-169. - Zusammenfassung: Soziodizee der Vormoderne. - Kazalo

ISBN 978-961-213-391-7 : 26,00 EUR

930.85(4)"13/15"

COBISS.SI-ID 133271299

38

LUTHAR, Oto
    Užaljeno maščevanje : spomin na italijanska fašistična taborišča / Oto Luthar, Marta Verginella, Urška Strle ; [risba Nikolaj Pirnat]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2023 ([Begunje] : Cicero). - 378 str. ; 23 cm. - (Zbirka Kulturni spomin, ISSN 2232-3872)

400 izv. - Dodatek k nasl. v kolofonu: Spomin Slovenk in Slovencev na italijanska fašistična taborišča. - Ilustr. na spojnih listih. - Leto izida v CIP-u 2022. - Bibliografija: str. 360-378

ISBN 978-961-05-0692-8 : 24,00 EUR

94(450)"1942/1943"
343.819.5(450=163.6)"1942/1943"

COBISS.SI-ID 130293507

39

    OSEBNOSTI druge svetovne vojne / uredila Mateja Ratej. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2023 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 343 str. : portreti ; 25 cm. - (Življenja in dela ; 30. Biografske študije, ISSN 2385-9792 ; 22)

300 izv. - Potiskana sprednja notr. str. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-05-0732-1 : 24,00 EUR

94(497.4)"1939/1945":929

COBISS.SI-ID 149076995

40

PLUT, Dušan, 1950-
    Ekosistemska družbena ureditev. Zv. 1, Podstati in gradniki ekosistemske družbene ureditve / Dušan Plut. - 1. izd. - Ljubljana : Založba Univerze, 2022 ([Maribor] : Evrografis). - 859 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, ISSN 1408-3957 ; 43) (Zbirka GeograFF, ISSN 1855-5896 ; 27)

Dostopno tudi na: https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/405. - O avtorju na zadnji str. ov. - 300 izv.

ISBN 978-961-297-039-0 : 49,90 EUR
doi: 10.4312/9789612970376

911:502/504
316.42:502/504
37.013.8

COBISS.SI-ID 132115203

41

PLUT, Dušan, 1950-
    Ekosistemska družbena ureditev. Zv. 2, Slovenija in Evropa / Dušan Plut ; [prevod povzetka v angleški jezik Branka Klemenc]. - 1. izd. - Ljubljana : Založba Univerze, 2023 ([Maribor] : Evrografis). - 924 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Historia : znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, ISSN 1408-3957 ; 44) (Zbirka GeograFF, ISSN 1855-5896 ; 28)

Dostopno tudi na: https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/406. - O avtorju na zadnji str. ov. - 300 izv. - Bibliografija: str. 781-887. - Summary

ISBN 978-961-297-066-6 : 49,90 EUR
doi: 10.4312/9789612970673

911:502/504(497.4+4)
316.42:502/504
316.42(497.4)
37.013.8

COBISS.SI-ID 139317763

42

RUPEL, Dimitrij
    Podobe iz resničnosti : od Šumija do Valenčaka / Dimitrij Rupel ; [slikovno gradivo iz avtorjevega arhiva oziroma kakor je navedeno]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2022 ([Ljubljana] : Studio Print). - 400 str., [16] str. ilustr. pril. ; 25 cm

400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ščitnega ov. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-213-393-1 : 38,00 EUR

929Rupel D.
323(497.4)"1987/..."
327(497.4)"1991/..."
821.163.6-94
821.163.6-6"2010/2021"

COBISS.SI-ID 135271427


Naslovno kazalo

 • Alma Sodnik in njeno filozofsko delo 4
 • Azijske filozofije 11
 • Čas grobosti 18
 • Česar mi starši niso povedali 35
 • Človek človeku virus 10
 • Demon v demokraciji : totalitarne skušnjave v svobodnih družbah 19
 • Dezinstitucionalizacija II : nedokončana 26
 • Dialektični antibarbarus 32
 • Ekosistemska družbena ureditev. Zv. 1, Podstati in gradniki ekosistemske družbene ureditve 40
 • Ekosistemska družbena ureditev. Zv. 2, Slovenija in Evropa 41
 • Feminizem je za vsakogar : strastna politika 6
 • Gledališče in vojna : uprizoritveni odzivi na vojne v 90. letih v nekdanji Jugoslaviji 29
 • Gledališka sinteza : razprave o drami, gledališču in performansu 30
 • Gospodarstvo s poslanstvom : velikopotezna navodila za spreminjanje kapitalizma 22
 • Islam in ljubezen : pričevanja o arabsko-islamski intelektualni zgodovini 16
 • #metoo : vihar, ki je pretresel svet 1
 • Ljubljanski nadškof in metropolit dr. Jožef Pogačnik : znanstvena monografija 17
 • Logično-filozofski traktat 13
 • Med zemljo in zvezdami 36
 • Medkulturnost in sodobni slovenski roman 33
 • NATO and transatlantic relations in the 21st century : foreign and security policy perspectives 24
 • Navijaj v sebi 31
 • Osebnosti druge svetovne vojne 39
 • Personalistična filozofija edukacije : odnosi in etika v vzgoji in izobraževanju 14
 • (Per)verzije ljubezni in sovraštva 9
 • Podobe iz resničnosti : od Šumija do Valenčaka 42
 • Poreklo človeka in spolni izbor 27
 • Pravopis na zrnu graha : razprave o pravopisnih vprašanjih 34
 • Predparlamentarni zakonodajni proces 23
 • Razmišljanja o islamu : zbrani eseji 15
 • Recent challenges in corporate governance 3
 • The rhetoric of inquiry in international relations : a hermeneutic investigation into the forms of argumentation in international relations meta-theory 20
 • The Routledge handbook of ideology and international relations 21
 • Sem, torej bivam : predbivajočni in predjazni sem 7
 • Slovenski mediji v Italiji nekoč in danes : referati s simpozija na Slovenski matici 26. oktobra 2021 28
 • Sociodiceja predmoderne : ustvarjanje družbenega smisla v poznem srednjem in zgodnjem novem veku 37
 • Tehnika. Kapital. Medij : univerzalno in svoboda 12
 • The tyranny of choice 2
 • Užaljeno maščevanje : spomin na italijanska fašistična taborišča 38
 • War and international relations : a critical analysis 25
 • Za Marxa 5
 • Zahodna sinologija in metode kitajske filozofije 8


Avtorsko kazalo

 • Al-Daghistani, Raid (avtor) 15
 • Al-Daghistani, Sami (avtor) 16
 • Althusser, Louis (avtor) 5
 • Auersperger, Alenka (avtor) 35
 • Babačić, Esad (avtor) 31
 • Bačlija Brajnik, Irena (avtor) 23
 • Balibar, Étienne (avtor dodatnega besedila) 5
 • Balkovec, Bojan (urednik) 40, 41
 • Bohinc, Rado, 1949- (avtor) 3
 • Bohinc, Rado, 1949- (urednik) 3
 • Bošnjak, Blanka (recenzent) 33
 • Božič, Andrej, 1980- (recenzent) 12
 • Breznik, Maja, 1967- (prevajalec) 5
 • Cerkovnik, Borut (prevajalec) 13
 • Černivec, Manca (avtor) 34
 • Darwin, Charles, 1809-1882 (avtor) 27
 • Dobovšek, Zala (avtor) 29
 • Dobrovoljc, Helena (avtor) 34
 • Dolničar, Vesna, 1977- (recenzent) 26
 • Dovjak, Rok (avtor) 34
 • Fajfar, Tanja (avtor) 34
 • Flaker, Vito (avtor) 26
 • Furlan, Metka, 1955- (avtor) 34
 • Gabrič, Aleš, 1963- (recenzent) 17
 • Gašparič, Jure, 1977- (recenzent) 39
 • Grdina, Igor, 1965- (avtor) 36
 • Grušovnik, Tomaž (avtor dodatnega besedila) 13
 • Haas, Mark L. (urednik) 21
 • Hooks, Bell (avtor) 6
 • Hribar, Tine, 1941- (avtor) 7
 • Igličar, Albin (avtor) 23
 • Ilc, Gašper (avtor) 34
 • Jemec Tomazin, Mateja (avtor) 34
 • Jerše, Sašo (avtor) 37
 • Kalin Golob, Monika (avtor) 34
 • Kamenšek Krajnc, Elin (avtor) 34
 • Kaučič, Igor, 1954- (recenzent) 23
 • Kentrić, Samira (ilustrator) 1
 • Kocjan-Barle, Marta (avtor) 34
 • Komel, Dean, 1960- (urednik, avtor dodatnega besedila) 12
 • Kordeš, Urban, 1968- (recenzent) 4, 8
 • Košar, Aleš (prevajalec) 12
 • Kovač, Nika, 1993- (avtor) 1
 • Krajnc, Aljaž (avtor dodatnega besedila) 15
 • Krajnc, Slavko, 1960- (recenzent) 14
 • Kreft, Lev (avtor dodatnega besedila) 32
 • Krleža, Miroslav (avtor) 32
 • Kržan, Marko, 1982- (avtor dodatnega besedila) 5
 • Kuščer, Samo (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 27
 • Kuščer, Samo (prevajalec) 22
 • Leader Maynard, Jonathan (urednik) 21
 • Ledinek Lozej, Špela (recenzent) 38
 • Legutko, Ryszard (avtor) 19
 • Leskovec, Andrea (prevajalec povzetka) 37
 • Lukan, Blaž (avtor) 30
 • Luthar, Oto (avtor) 38
 • Makuc, Ana (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 6
 • Mali, Franc (recenzent) 4
 • Markič, Olga (recenzent) 8
 • Markič, Olga (urednik) 4
 • Marušič, Branko, 1938- (recenzent) 38
 • Matković, Mica (prevajalec) 32
 • Mazzucato, Mariana (avtor) 22
 • Mesec, Polona (prevajalec) 9
 • Meterc, Matej (avtor) 34
 • Michel, Torsten (avtor) 20
 • Mihurko Poniž, Katja (recenzent) 33
 • Milohnić, Aldo (avtor dodatnega besedila) 29
 • Mirtič, Tanja (avtor) 34
 • Mithans, Gašper (recenzent) 17
 • Motoh, Helena (recenzent) 11
 • Muhvič, Anja (prevajalec) 8
 • Mžourková, Hana (avtor) 34
 • Nećak, Dušan (recenzent) 40, 41
 • Neubauer, Niki (prevajalec) 19
 • O'Sullivan, John (avtor dodatnega besedila) 19
 • Pacek, Dejan (urednik) 17
 • Perko, Drago, 1961- (avtor) 34
 • Petek, Nina, 1986- (lektor) 4
 • Pirnat, Nikolaj, 1903-1948 (ilustrator) 38
 • Plut, Dušan, 1950- (avtor) 40, 41
 • Pogačnik, Aleš, 1964- (avtor) 34
 • Potisk, Martina (avtor) 33
 • Rafaelič, Andreja (avtor) 26
 • Ratej, Mateja, 1974- (urednik) 39
 • Roncelli, Nadia (urednik) 28
 • Rošker, Jana S. (avtor, prevajalec) 8
 • Rotovnik Omerzu, Ana (avtor) 34
 • Rozman, Tadeja, 1978- (avtor) 34
 • Rupel, Dimitrij (avtor) 42
 • Rutar, Tibor (recenzent) 11
 • Salecl, Renata (avtor) 2, 9, 10, 18
 • Samide, Irena (recenzent) 12
 • Sever, Tina, 1981- (recenzent) 23
 • Simonič, Barbara (recenzent) 14
 • Slovenski mediji v Italiji nekoč in danes (simpozij ; 2021 ; Ljubljana) 28
 • Sodnik, Alma (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 4
 • Stopar, Andrej, 1976- (avtor) 34
 • Stramljič Breznik, Irena (avtor) 34
 • Strle, Urška, 1977- (avtor) 38
 • Sužnik, Maja (prevajalec) 17
 • Szanto, Balazs (urednik) 25
 • Šimac, Miha (avtor) 17
 • Šorn, Mojca (recenzent) 39
 • Štuhec, Marko (recenzent) 37
 • Testoni, Michele (urednik) 24
 • Thompson, Mel, 1946- (avtor) 11
 • Todorović, Suzana, jezikoslovje (recenzent) 34
 • Toporišič, Tomaž (avtor dodatnega besedila) 29
 • Trawny, Peter, 1964- (avtor) 12
 • Ule, Andrej (avtor dodatnega besedila) 13
 • Velikonja, Mitja, 1965- (avtor dodatnega besedila) 29
 • Verginella, Marta (avtor) 38
 • Verovnik, Tina (avtor) 34
 • Verovnik, Tina (urednik) 34
 • Vidmar, Luka, 1977- (recenzent) 37
 • Vintar Mally, Katja (urednik) 40, 41
 • Virant, Špela (recenzent) 30
 • Vovk, Ana (recenzent) 40, 41
 • Vranjek Ošlak, Urška (avtor) 34
 • Vranjek Ošlak, Urška (urednik) 34
 • Wittgenstein, Ludwig, 1889-1951 (avtor) 13
 • Zalta, Anja (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 11
 • Žagar Karer, Mojca (avtor) 34
 • Žalec, Bojan (avtor) 14
 • Žaucer, Rok (recenzent) 34
 • Žižek, Slavoj (prevajalec) 5
 • Žunkovič, Igor (recenzent) 30

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 11. avgust 2023 | v kategoriji: Nove publikacije