Skoči do osrednje vsebine

Nove knjige v ODKJG - april 2024


Izpis po UDK

Vsebina0 Splošno. Dokumentacija. Knjižničarstvo.

1

MACUH, Bojan
    Raziskovanje kot trajnostni izziv / Bojan Macuh. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2023. - VII, 294 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Znanstvena monografija, ISSN 2630-1962 ; 042)

Tiskano po naročilu. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Abstract pri vseh prispevkih ; izvleček pri slov. prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-7186-34-5 : 32,00 EUR

001.89:316.4.051.63

COBISS.SI-ID 139858691

2

    SLOVENSKA matica : ob 160-letnici / [besedila Aleš Gabrič ... [et al.] ; uredili Nada Šumi in Ignacija Fridl Jarc ; fotografsko gradivo Jaka Babnik, arhiv Slovenske matice in spletni arhiv]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2024 ([Ljubljana] : Povše BM). - 117 str. : ilustr., portreti ; 28 cm

400 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-213-414-3 : 28,00 EUR

061.2:008(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 181535235


1 Filozofija

3

DESCARTES, René
    Meditacije z Ugovori in odgovori / René Descartes ; [Meditationes de prima philosophia – Meditacije o prvi filozofiji prevedel Primož Simoniti; Ugovori nekaterih učenih mož zoper zgoraj priložene Meditacije z odgovori avtorja prevedel, z opombami in spremno besedo opremil Kajetan Škraban]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2021 ([Ljubljana] : Ulčakar grafika). - 360 str. ; 24 cm. - (Zbirka Analecta)

Prevod dela: Œuvres de Descartes. 7, Meditationes de prima philosophia. - Nasl. v kolofonu pri navedbi prevoda: Meditacije o prvi filozofiji. - Nasl. na str. 7: Meditacije o prvi filozofiji, v katerih je dokazan božji obstoj in razloček med človeško dušo in telesom : tem so dodani različni ugovori učenih mož zoper dokaze o Bogu in duši. - Pri Meditacijah vzpor. lat. besedilo in prevod v slov., pri Ugovorih prevod v slov. - Meditirati, ugovarjati, odgovarjati: str. 345-360. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - 500 izv. - Vsebuje tudi: Ugovori nekaterih učenih mož zoper zgoraj priložene Meditacije z odgovori avtorja

ISBN 978-961-6376-97-6 : 48,00 EUR

1Descartes R.

COBISS.SI-ID 89943811

4

GARCIA, Manon
    Pogovor med spoloma : filozofija privolitve / Manon Garcia ; [prevedla Sonja Dular]. - Ljubljana : Krtina, 2024 ([Kranj] : Žnidarič). - 214 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 204)

Prevod dela: La conversation des sexes. - 400 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-260-163-8 : 30,00 EUR

176
343.615-055.2

COBISS.SI-ID 186769155


3 Družbene vede - splošno

5

CENTRIH, Lev
    Pol kmet, pol proletarec : integrirana kmečka ekonomija v socialistični Sloveniji, 1945-1991 / Lev Centrih, Polona Sitar. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2023 (Dob : Grafika 3000). - 253 str. : ilustr., tabele ; 24 cm. - (Slovenska znanstvena zbirka za humanistiko = Slovenian scientific series in humanities, ISSN 2820-6460 ; 6)

Predgovor / Aleksander Panjek: str. 9-10. - Uvod : socialistično kmetijstvo med ideologijo in pragmatizmom / Žarko Lazarević: str. 11-23. - 100 izv. - Recenzenta Zdenko Čepič, Jelka Piškurić. - Bibliografija: str. 239-253

ISBN 978-961-293-238-1 : 25,00 EUR

338.43(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 154579715

6

SLOVENSKI mediji v Avstriji nekoč in danes (posvet) (2022 ; Ljubljana)
    Slovenski mediji v Avstriji nekoč in danes : prispevki s posveta na Slovenski matici 24. oktobra 2022 / [Danijel Grafenauer (ur.)]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2023 (Begunje : Cicero). - 174 str. : ilustr. ; 24 cm

Iz recenzije Matjaža Klemenčiča in Borisa Jesiha na zadnjem zavihku ov. - 300 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetki

ISBN 978-961-213-409-9 : 24,00 EUR

316.77(436=163.6)(082)
07(436=163.6)(082)

COBISS.SI-ID 174821891

7

TAŠNER, Veronika
    Meritokracija : zgodba o regulativni ideji našega časa / Veronika Tašner. - 1. izd. - Ljubljana : Založba Univerze, 2023 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 242 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 223-234 in v opombah na dnu str. - Povzetek ; Summary. - Kazali

ISBN 978-961-297-164-9 : 22,90 EUR

316.74:37

COBISS.SI-ID 163943427


316 Sociologija. Posebne sociologije. Predmet. Smeri

8

    KOVIDNA krajina : ranljivosti v času pandemije / uredili Uršula Lipovec Čebron in Sara Pistotnik. - Ljubljana : Založba Univerze, 2023 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 202 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Zupaničeva knjižnica, ISSN 1855-671X ; 53)

200 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-297-233-2 : 19,90 EUR
doi: 10.4312/9789612972363

316.7:616.98:578.834(082)

COBISS.SI-ID 178406659


316.3/.4 Družba. Družbena struktura. Družbeni procesi

9

    BREZDOMSTVO v Sloveniji : stanje in pogledi ljudi / Maša Filipovič Hrast ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2023. - 177 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Ost ; 29)

Dostopno tudi na: https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/555. - Bibliografija: str. 161-172. - Kazalo

ISBN 978-961-295-068-2
doi: 10.51936/9780612950712

316.344.7-058.51(497.4)
364.682.42(497.4)

COBISS.SI-ID 181187587


32 Politika. Politične vede. Politične organizacije. Notranja politika. Stranke in gibanja

10

MASTNAK, Tomaž
    Civilna družba / [Tomaž Mastnak]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2023 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - XVI, 219 str. ; 18 cm. - (Osemdeseta : pojmovnik novega kulturnega polja ; 1)

400 izv. - Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - Pojmovnik prehoda / Oto Luthar: str. III-XVI. - Bibliografija: str. 197-218

ISBN 978-961-05-0799-4 : 12,00 EUR

321.011.5

COBISS.SI-ID 174280451

11

PAHOR, Borut
    Zmaga je začetek : priročnik za politične & druge začetnike / Borut Pahor ; [avtor karikature na zadnji strani Tomaž Lavrič]. - 2. natis. - Ljubljana : Beletrina, 2024. - 287 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Žametna Beletrina)

2000 izv. - Fotogr. na notr. str. ov. - Bibliografija: str. 287

ISBN 978-961-298-166-2

32

COBISS.SI-ID 181848323

12

RUPEL, Dimitrij
    Voditelji Slovenije : Pučnik, Kučan, Drnovšek, Janša / Dimitrij Rupel ; [fotografije Foto agencija Bobo]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2024 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 375 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Premiki)

1.000 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-01-7514-8 : 39,99 EUR

32(497.4):929
929(497.4)

COBISS.SI-ID 182380803


33 Gospodarstvo. Ekonomska znanost

13

GALOR, Oded
    Popotovanje človeštva : izvori bogastva in neenakosti / Oded Galor ; prevedla Špela Vodopivec. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2024 ([Ljubljana] : Camera). - 340 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: The journey of humanity. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 287-313. - Kazalo

ISBN 978-961-7136-84-5 : 24,90 EUR

338(091)

COBISS.SI-ID 178417411


34 Pravo. Zakonodaja

14

    INTERNATIONAL norm disputes : the link between contestation and norm robustness / Lisbeth Zimmermann ... [et al.]. - New York : Oxford University Press, cop. 2023. - XI, 280 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-0-19-887323-5

341:327

COBISS.SI-ID 190262787

15

MULEC, Breda
    Uradniki niso angeli : disciplinski postopki skozi stoletje / Breda Mulec. - Maribor : Inštitut za lokalno samoupravo : Litera, 2023 ([Ljubljana] : Demat). - 240 str. ; 22 cm. - (Lex localis)

500 izv. - O avtorici: str. 240. - Kazalo. - Bibliografija: str. 213-237 in v opombah na dnu str. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-7124-19-4 (Inštitut za lokalno samoupravo Maribor) : 25,00 EUR

349.22(497.1)(091)

COBISS.SI-ID 170980867


355/359 Vojaške vede. Obramboslovje

16

PREBILIČ, Vladimir
    History of the Western Balkans gateway : a geostrategic consideration of Slovenian territory / Vladimir Prebilič, Damijan Guštin. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2023. - 368 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Varnostne študije)

Bibliografija: str. 325-353. - Kazalo

ISBN 978-961-295-073-6

355.48/.49:94(497.4)"18/19"

COBISS.SI-ID 186838787


6 Uporabne znanosti. Tehnika

17

KEBER, Dušan, 1947-
    Solidarnost ali pohlep : javno zdravstvo na razpotju / Dušan Keber ; [ilustracije Diareja - naredi si sam]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2024 (tiskano v Sloveniji). - 421 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Tigr)

Tiskano po naročilu. - Broš. izd. meri 20 cm. - O avtorju: str. 420-421

ISBN 978-961-274-715-2 (trda vezava) : 28,95 EUR
ISBN 978-961-274-821-0 (broš.) : 17,95 EUR

614.2(497.4)"2005/2023"(046)

COBISS.SI-ID 177832195


7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija

18

    FILM, radio in televizija med pandemijo / Polona Petek (ur.). - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena Založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2023 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 148 str. : ilustr. ; 24 cm

150 izv. - O avtorjih: str. 147-148. - Bibliografija pri vseh, filmografija pri večini prispevkov. - Kazalo. - Povzetek ; Summary. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-297-249-3 : 13,90 EUR
doi: 10.4312/9789612972516

791:616-036.21(082)
654.17/.19:616-036.21(082)

COBISS.SI-ID 181681923

19

TEIGE, Karel
    Semenj umetnosti / Karel Teige ; prevedla Nives Vidrih ; [uvod Sezgin Boynik in Joseph Grim Feinberg, spremna študija Lev Kreft, komentarja k Semnju umetnosti Dave Beech in Jana Ndiaye Beránkova ; prevod uvoda in komentarjev Rok Plavčak]. - Ljubljana : Sophia, 2023 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 280 str. ; 22 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: Jarmark umění. - 400 izv.

ISBN 978-961-7003-95-6 : 22,00 EUR

7.01:316

COBISS.SI-ID 179195907

20

TOMC, Gregor
    Music as a spandrel of evolutionary adaptation for speech : the doors of imagination / by Gregor Tomc. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars, 2023. - VI, 369 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 353-369

ISBN 1-5275-1876-0
ISBN 978-1-5275-1876-6

78:159.9
78:008

COBISS.SI-ID 170535427


8 Jezik. Jezikoslovje. Književnost

21

KAPUŚCIŃSKI, Ryszard
    Imperij / Ryszard Kapuściński ; prevedel Niko Jež ; [spremna beseda Niko Jež]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2023 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 323 str. ; 25 cm. - (Zbirka Premiki)

Sorodni elektronski vir: https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=12776 - predstavitev knjig. - Prevod dela: Imperium. - 1.000 izv. - Živeti z Imperijem / Niko Jež: str. 311-320. - Bibliografija: str. 307-309

ISBN 978-961-01-7274-1 : 37,99 EUR

821.162.1-992
821.162.1.09Kapuściński R.

COBISS.SI-ID 168713987

22

KRAMBERGER, Nataša, 1983-
    Po vsej sili živ / Nataša Kramberger ; [spremna beseda Boris Kolar]. - Novo mesto : Goga, 2024. - 133 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

800 izv. - Krive so novembrske češnje iz Santiaga / Boris Kolar: str. 121-133. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-277-399-1 : 24,90 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 182062083

23

PETROVEC, Dragan
    Ljubiti morilca : časopisni eseji 2021-2023 / Dragan Petrovec. - Brežice : Primus, 2023 ([Brežice] : Digitalni tisk Primus). - 218 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Sorodni elektronski vir: https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=12947 - predstavitev knjig. - Tiskano po naročilu. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7184-60-0 : 22,00 EUR

821.163.6-92

COBISS.SI-ID 163386115

24

    ZGODOVINA slovenskega literarnega prevoda I : pregled zgodovinskega razvoja / glavna urednica Nike K. Pokorn, sourednika Robert Grošelj, Tamara Mikolič Južnič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba Univerze : Cankarjeva založba, 2023 (Ljubljana : Birografika Bori). - 595 str. : ilustr. ; 25 cm

Predstavitve avtorjev in avtoric poglavij: str. 11-19. - 300 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih. - Priznanje za najodličnejše raziskovalne dosežke Univerze v Ljubljani v letu 2023

ISBN 978-961-282-602-4 (Cankarjeva založba) : 49,90 EUR

81'255.4(497.4)(091)(082)
81'255.4=163.6(091)(082)

COBISS.SI-ID 154438659


9 Domoznanstvo. Zemljepis. Biografije. Zgodovina

25

BLOCH, Marc, 1886-1944
    O zgodovini, spominu in lažnih novicah : izbrani spisi / Marc Bloch ; [prevod Sonja Dular ; izbor, strokovni pregled in spremna študija Marta Verginella]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2023 ([Ljubljana] : Studio print). - 150 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Métodologie historique. - 400 izv. - Marc Bloch - radikalni izpraševalec zgodovine : (spremna študija) / Marta Verginella: str. 133-150. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-7145-11-3 : 20,00 EUR

930.1

COBISS.SI-ID 151804931

26

    OSEBNOSTI slovenske humanistike in družboslovja / uredila Mateja Ratej. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2024 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 276 str. : portreti ; 25 cm. - (Življenja in dela, ISSN 2385-9792 ; 32. Biografske študije ; 23)

300 izv. - Potiskani prednji spojni listi. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-05-0844-1 : 24,00 EUR

929(497.4)

COBISS.SI-ID 188474115

27

POTOČNIK, Dragan
    Predstave in podobe o Islamu in Orientu. Knj. 3, Zahod in islamski svet / Dragan Potočnik. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2024 ([Maribor] : Dravski tisk). - 211 str. ; 25 cm

Tiskano po naročilu. - O avtorju na sprednjem zavihku ščitnega ov. - Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 197-205. - Kazalo. - Financer: ARIS, Programi, P6-0372, SI, Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti

ISBN 978-961-7204-37-7 : 34,90 EUR

930.85(5-15)
28-9:001
7.033.3

COBISS.SI-ID 186688771


Naslovno kazalo

 • Brezdomstvo v Sloveniji : stanje in pogledi ljudi 9
 • Civilna družba 10
 • Film, radio in televizija med pandemijo 18
 • History of the Western Balkans gateway : a geostrategic consideration of Slovenian territory 16
 • Imperij 21
 • International norm disputes : the link between contestation and norm robustness 14
 • Kovidna krajina : ranljivosti v času pandemije 8
 • Ljubiti morilca : časopisni eseji 2021-2023 23
 • Meditacije z Ugovori in odgovori 3
 • Meritokracija : zgodba o regulativni ideji našega časa 7
 • Music as a spandrel of evolutionary adaptation for speech : the doors of imagination 20
 • O zgodovini, spominu in lažnih novicah : izbrani spisi 25
 • Osebnosti slovenske humanistike in družboslovja 26
 • Po vsej sili živ 22
 • Pogovor med spoloma : filozofija privolitve 4
 • Pol kmet, pol proletarec : integrirana kmečka ekonomija v socialistični Sloveniji, 1945-1991 5
 • Popotovanje človeštva : izvori bogastva in neenakosti 13
 • Predstave in podobe o Islamu in Orientu. Knj. 3, Zahod in islamski svet 27
 • Raziskovanje kot trajnostni izziv 1
 • Semenj umetnosti 19
 • Slovenska matica : ob 160-letnici 2
 • Slovenski mediji v Avstriji nekoč in danes : prispevki s posveta na Slovenski matici 24. oktobra 2022 6
 • Solidarnost ali pohlep : javno zdravstvo na razpotju 17
 • Ugovori nekaterih učenih mož zoper zgoraj priložene Meditacije z odgovori avtorja 3
 • Uradniki niso angeli : disciplinski postopki skozi stoletje 15
 • Voditelji Slovenije : Pučnik, Kučan, Drnovšek, Janša 12
 • Zgodovina slovenskega literarnega prevoda I : pregled zgodovinskega razvoja 24
 • Zmaga je začetek : priročnik za politične & druge začetnike 11


Avtorsko kazalo

 • Babnik, Jaka, 1979- (fotograf) 2
 • Beech, Dave (avtor dodatnega besedila) 19
 • Bloch, Marc, 1886-1944 (avtor) 25
 • Boljka, Urban (recenzent) 9
 • Boynik, Sezgin (avtor dodatnega besedila) 19
 • Centrih, Lev (avtor) 5
 • Čebulj, Janez, 1957- (recenzent) 15
 • Čepič, Zdenko (recenzent) 5
 • Descartes, René (avtor) 3
 • Dular, Sonja (prevajalec) 4, 25
 • Filipovič Hrast, Maša, 1977- (avtor) 9
 • Fridl, Ignacija J. (avtor, urednik) 2
 • Gabrič, Aleš, 1963- (avtor) 2
 • Galor, Oded (avtor) 13
 • Garcia, Manon (avtor) 4
 • Grafenauer, Danijel (urednik) 6
 • Grošelj, Robert, 1978- (urednik) 24
 • Guštin, Damijan, 1955- (avtor) 16
 • Hurtado Monarres, Miriam (avtor) 9
 • Ilich-Klančnik, Breda (avtor) 2
 • Janko Spreizer, Alenka (recenzent) 8
 • Jesih, Boris, 1956- (recenzent) 6
 • Jež, Niko (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 21
 • Kapuściński, Ryszard (avtor) 21
 • Keber, Dušan, 1947- (avtor) 17
 • Klemenčič, Matjaž, 1955- (recenzent) 6
 • Kocijančič-Pokorn, Nike (glavni urednik) 24
 • Kogovšek, Tina (recenzent) 9
 • Kolar, Boris, 1960- (avtor dodatnega besedila) 22
 • Komelj, Milček (avtor) 2
 • Kramberger, Nataša, 1983- (avtor) 22
 • Kreft, Lev (avtor dodatnega besedila) 19
 • Kuhar, Roman, 1973- (recenzent) 7
 • Lavrič, Tomaž, 1964- (ilustrator) 11
 • Lazarević, Žarko (avtor dodatnega besedila) 5
 • Lipovec Čebron, Uršula (urednik) 8
 • Lobe, Bojana (recenzent) 18
 • Luthar, Oto (avtor dodatnega besedila) 10
 • Macuh, Bojan (avtor) 1
 • Marjanovič Umek, Ljubica (recenzent) 7
 • Mastnak, Tomaž (avtor) 10
 • Maver, Aleš, 1978- (recenzent) 27
 • Mikolič Južnič, Tamara (urednik) 24
 • Mulec, Breda (avtor) 15
 • Narat, Tamara (avtor) 9
 • Ndiaye Berankova, Jana (avtor dodatnega besedila) 19
 • Pahor, Borut (avtor) 11
 • Panjek, Aleksander (avtor dodatnega besedila) 5
 • Petek, Polona, 1972- (urednik) 18
 • Petrovec, Dragan (avtor) 23
 • Pistotnik, Sara (urednik) 8
 • Piškurić, Jelka (recenzent) 5
 • Potočnik, Dragan (avtor) 27
 • Prebilič, Vladimir (avtor) 16
 • Rakar, Tatjana (avtor) 9
 • Ratej, Mateja, 1974- (urednik) 26
 • Razpotnik, Špela, 1976- (recenzent) 9
 • Rupel, Dimitrij (avtor) 12
 • Simoniti, Primož (prevajalec) 3
 • Sitar, Polona (avtor) 5
 • Slovenski mediji v Avstriji nekoč in danes (posvet ; 2022 ; Ljubljana) 6
 • Smolej Jež, Simona (avtor) 9
 • Stanković, Peter (recenzent) 18
 • Škraban, Kajetan (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 3
 • Šterbenc, Primož (recenzent) 27
 • Šumi, Nada (urednik) 2
 • Tašner, Veronika (avtor) 7
 • Teige, Karel (avtor) 19
 • Tomc, Gregor (avtor) 20
 • Torkar, Blaž (recenzent) 16
 • Trobevšek Drobnak, Frančiška (recenzent) 24
 • Trpin, Gorazd (recenzent) 15
 • Udovič, Boštjan, 1976- (recenzent) 24
 • Verginella, Marta (avtor dodatnega besedila) 25
 • Vidrih, Nives (prevajalec) 19
 • Vodopivec, Špela, 1979- (prevajalec) 13
 • Zavratnik, Simona, 1970- (recenzent) 8
 • Zimmermann, Lisbeth (avtor) 14
 • Zupančič, Jernej, 1963- (recenzent) 16

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 09. maj 2024 | v kategoriji: Nove publikacije