Skoči do osrednje vsebine

Nove knjige v ODKJG - april 2023


Izpis po UDK

Vsebina


1

    MILITARY families' health and well-being : a socioecological model of risks / Janja Vuga Beršnak ... [et al.]. - Cham : Palgrave Macmillan, 2023. - XVI, 203 str. : Ilustr. ; 21 cm

Soavtorice: Jelena Juvan, Živa Humer, Andreja Živoder, Ljubica Jelušič, Alenka Švab, Bojana Lobe. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-3-031-23359-3 (trda vezava)
doi: 10.1007/978-3-031-23360-9

355:316.4

COBISS.SI-ID 144418563


005 Menedžment

2

    KOMUNIKACIJSKA odličnost : kako razvijati, upravljati in voditi izjemno komuniciranje / Ralph Tench ... [et al.] ; [prevod Pika Kofol]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede : Slovensko društvo za odnose z javnostmi, 2023 ([Ljubljana] : Cicero). - XXXII, 255 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Marketing in odnosi z javnostmi. Strateško komuniciranje in odnosi z javnostmi)

Prevod dela: Communication excellence. - 300 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str. in na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-961-295-041-5 (Fakulteta za družbene vede) : 25 EUR

005.57

COBISS.SI-ID 144364803


1 Filozofija

3

JACOBI, Friedrich Heinrich
    O Spinozovem nauku v pismih gospodu Mosesu Mendelssohnu / Friedrich Heinrich Jacobi ; [prevedla Bojana Jovićević in Ivan Kobe ; spremna beseda Bojana Jovićević]. - Ljubljana : Krtina, 2021 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 242 str. : faks. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina, ISSN 2536-2089)

Prevod dela: Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn. - 400 izv. - Jacobijeva antifilozofija / Bojana Jovićević: str. 219-242. - Bibliografija: str. 213-217

ISBN 978-961-260-134-8 : 20,00 EUR

1Spinoza B. de
141.43
821.112.2-6

COBISS.SI-ID 48045315

4

MODER, Gregor, 1979-
    Antigona : esej o Heglovi politični filozofiji / Gregor Moder. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2023 ([Ljubljana] : Cicero). - 167 str. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Skodelica kave)

Bibliografija: str.163-166

ISBN 978-961-295-037-8

1Hegel G.W.F.
32:1

COBISS.SI-ID 141565443


316 Sociologija. Posebne sociologije. Predmet. Smeri

5

BAJT, Veronika
    Etnična diskriminacija : strategije raziskovanja in merjenja / Veronika Bajt. - 1. izd. - Ljubljana : Mirovni inštitut, 2022 (Ljubljana : Demat). - X, 165 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm

200 izv. - Spremna beseda zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika: str. IX-X. - Bibliografija: str. 139-156. - Kazalo. - Financer: ARRS, Raziskovalni program, P5-0413, SI, Enakost in človekove pravice v dobi globalnega vladovanja. - Financer: ARRS, Temeljni raziskovalni projekt, J5-3102, SI, Sovražni govor v sodobnih konceptualizacijah nacionalizma, rasizma, spola in migracij. - Financer: ARRS, Ciljni raziskovalni projekt, V5-1915, SI, Zmanjševanje in odpravljanje diskriminacije na podlagi etničnosti, 'rase', nacionalnosti in/ali vere. - Zagovornik načela enakosti. - Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije - NIEM: Merjenje in izboljševanje integracije oseb s priznano mednarodno zaščito, Evropska Unija

ISBN 978-961-6455-99-2 : 19,90 EUR

316.347:001.891
001.891
316.347:303

COBISS.SI-ID 118732547


316.77 Sociologija komuniciranja

6

WILLIAMS, Raymond, 1921-1988
    Televizija : tehnologija in kulturna forma / Raymond Williams ; [prevod Dejan Jontes, Breda Luthar, Maruša Pušnik]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2022 ([Ljubljana] : Demat). - 177 str. : tabele ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Theoria / Fakulteta za družbene vede ; 7)

Prevod dela: Television : technology and cultural form. - Sprotni tisk. - Bibliografija: str. 169-171. - Kazalo

ISBN 978-961-295-042-2

316.774:654.17
654.197
075.2

COBISS.SI-ID 144684035


33 Gospodarstvo. Ekonomska znanost

7

PODVRŠIČ, Ana
    Iz socializma v periferni kapitalizem : neoliberalizacija Slovenije / Ana Podvršič. - Ljubljana : Založba /*cf., 2023 (tiskano v Sloveniji). - 258 str. : ilustr. ; 20 cm + 1 razglednica. - (Oranžna zbirka)

400 izv. - Bibliografija: str. 233-253 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-257-170-2 : 25,00 EUR

330.342.14(497.4)(091)

COBISS.SI-ID 137772035


Naslovno kazalo

 • Antigona : esej o Heglovi politični filozofiji 4
 • Etnična diskriminacija : strategije raziskovanja in merjenja 5
 • Iz socializma v periferni kapitalizem : neoliberalizacija Slovenije 7
 • Komunikacijska odličnost : kako razvijati, upravljati in voditi izjemno komuniciranje 2
 • Military families' health and well-being : a socioecological model of risks 1
 • O Spinozovem nauku v pismih gospodu Mosesu Mendelssohnu 3
 • Televizija : tehnologija in kulturna forma 6


Avtorsko kazalo

 • Bajt, Veronika (avtor) 5
 • Humer, Živa (avtor) 1
 • Jacobi, Friedrich Heinrich (avtor) 3
 • Jelušič, Ljubica (avtor) 1
 • Jontes, Dejan, 1978- (prevajalec) 6
 • Jovićević, Bojana (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 3
 • Juvan, Jelena, 1976- (avtor) 1
 • Klepec, Peter (recenzent) 4
 • Kobe, Ivan (prevajalec) 3
 • Kofol, Pika (prevajalec) 2
 • Kogovšek Šalamon, Neža (recenzent) 5
 • Kuhar, Roman, 1973- (recenzent) 5
 • Lobe, Bojana (avtor) 1
 • Lobnik, Miha (avtor dodatnega besedila) 5
 • Luthar, Breda (prevajalec) 6
 • Moder, Gregor, 1979- (avtor) 4
 • Moreno, Ángeles (avtor) 2
 • Podvršič, Ana (avtor) 7
 • Pušnik, Maruša (prevajalec) 6
 • Švab, Alenka, 1970- (avtor) 1
 • Tench, Ralph (avtor) 2
 • Trdina, Andreja (recenzent) 6
 • Verčič, Dejan (avtor) 2
 • Verhoeven, Piet (avtor) 2
 • Vidmar, Ksenija H. (recenzent) 6
 • Vuga Beršnak, Janja (avtor) 1
 • Williams, Raymond, 1921-1988 (avtor) 6
 • Zerfass, Ansgar, 1965- (avtor) 2
 • Zupančič Žerdin, Alenka (recenzent) 4
 • Živoder, Andreja (avtor) 1

Nazaj na seznam vseh obvestilObjavljeno: 03. maj 2023 | v kategoriji: Nove publikacije