Skoči do osrednje vsebine

Temelji komunikologije

Introduction to Communication Studies

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Campbell, Richard; Martin, Christopher R.; Fabos, Bettina
Naslov: Media & culture : mass communication in a digital age »
Izdaja: 11th ed.
Založništvo: Boston ; New York : Bedford/St. Martin's, cop. 2017
ISBN: 978-1-319-05851-7; 1-319-05851-5; 978-1-319-06829-5; 1-319-06829-4
COBISS.SI-ID: 35709533 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: McDougall, Julian
Naslov: Media studies : the basics »
Založništvo: Abingdon ; New York : Routledge, 2012
ISBN: 978-0-203-11954-9
COBISS.SI-ID: 35588445 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za tri hkratne uporabnike. Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=460406&lang=sl&site=ehost-live&scope=site
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Branston, Gill; Stafford, Roy
Naslov: The media student's book »
Izdaja: 5th ed.
Založništvo: London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2010
ISBN: 0-415-55841-7; 0-415-55842-5; 0-203-85064-5; 978-0-415-55841-9; 978-0-415-55842-6; 978-0-203-85064-0
COBISS.SI-ID: 22241848 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za tri hkratne uporabnike. Dodatno gradivo h knjigi The media student's book. V Zebri
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=534203

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Fiske, John
Naslov: Uvod v komunikacijske študije »
Izdaja: 1. ponatis
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2005
ISBN: 961-235-172-4
COBISS.SI-ID: 220157696 - Zapis v katalogu ODKJG »

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Splichal, Slavko (ur.)
Naslov: Komunikološka hrestomatija 2. Razvoj empirične komunikologije v ZDA »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 1999
ISBN: 961-235-010-8
COBISS.SI-ID: 98897920 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »