Skoči do osrednje vsebine

Raziskovanje medijev in komuniciranja

Media and Communication Research

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Anderson, James Arthur
Naslov: Media research methods : understanding metric and interpretive approaches »
Založništvo: Los Angeles [etc.] : Sage, cop. 2012
ISBN: 978-1-4129-9956-4
COBISS.SI-ID: 31380317 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1235972&lang=sl&site=ehost-live&scope=site

2. Enota obvezne literature


Avtor: Creswell, John W.; Creswell, J. David
Naslov: Research design : qualitative, quantitative & mixed methods approaches »
Izdaja: 5th ed., International student ed.
Založništvo: Los Angeles [etc.] : Sage, cop. 2018
ISBN: 978-1-5063-8676-8; 1-5063-8676-8
COBISS.SI-ID: 35712349 - Zapis v katalogu ODKJG »

3. Enota obvezne literature


Avtor: Luthar, Breda (ur.)
Naslov: Kultura in razred »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FVD, 2014
ISBN: 978-961-235-673-6
COBISS.SI-ID: 271426048 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Izbrana poglavja

4. Enota obvezne literature


Avtor: Luthar, Breda; Oblak Črnič, Tanja
Naslov: Mobilni telefon, kulturna konstrukcija tehnologij in transformacija vsakdana »
Založništvo: V: Mobilni telefon in transformacija vsakdana / Tanja Oblak Črnič, Breda Luthar (ur.). - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2009. - Str. 5-29.
COBISS.SI-ID: 29118813 - Zapis v katalogu ODKJG »

5. Enota obvezne literature


Avtor: Neuman, William Lawrence
Naslov: Social research methods : qualitative and quantitative approaches »
Izdaja: 7th ed., Pearson new international ed.
Založništvo: Harlow : Pearson, cop. 2014
ISBN: 978-1-292-02023-5; 1-292-02023-7; 978-1-292-03361-7; 1-292-03361-4
COBISS.SI-ID: 28143875 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za enega uporabnika
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=5173685
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Berger, Arthur Asa
Naslov: Media and communication research methods : an introduction to qualitative and quantitative approaches »
Izdaja: 3rd ed.
Založništvo: Los Angeles [etc.] : Sage, cop. 2014
ISBN: 978-1-4522-5657-3; 1-4522-5657-8
COBISS.SI-ID: 34136925 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Deacon, David et al.
Naslov: Researching communications : a practical guide to methods in media and cultural analysis »
Izdaja: 2nd ed.
Založništvo: London ; New York : Bloomsbury Academic, 2010, cop. 2007
ISBN: 978-0-340-92699-4
COBISS.SI-ID: 30023773 - Zapis v katalogu ODKJG »

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Silverman, David
Naslov: Doing qualitative research : a practical handbook »
Izdaja: 2nd ed.
Založništvo: London ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage, 2006, cop. 2005
ISBN: 1-4129-0197-9; 1-4129-0196-0
COBISS.SI-ID: 26366813 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »