Skoči do osrednje vsebine

Moderna filozofija

Modern philosophy

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Lacan, Jacques
Naslov: Štirje temeljni koncepti psihoanalize »
Izdaja: 1. ponatis
Založništvo: Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1996
COBISS.SI-ID: 3384731 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Milner, Jean-Claude
Naslov: Strukturalizem : liki in paradigma »
Izdaja: 1. izd.
Založništvo: Ljubljana : Krtina, 2003
ISBN: 961-6174-64-9
COBISS.SI-ID: 127613696 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Descartes, René
Naslov: Meditacije o prvi filozofiji, v katerih je dokazano bivanje božje in različnost človeške duše in telesa »
Izdaja: 2. reprint izd. iz leta 1973
Založništvo: Ljubljana : Slovenska matica, 2004
ISBN: 961-213-120-1
COBISS.SI-ID: 212849408 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
Naslov: Fenomenologija duha »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1998
ISBN: 961-90244-5-1
COBISS.SI-ID: 75982336 - Zapis v katalogu ODKJG »

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Spinoza, Benedictus de
Naslov: Etika »
Izdaja: Reprint izdaje iz leta 1963
Založništvo: V Ljubljani : Slovenska matica, 1988
COBISS.SI-ID: 6970112 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »