Skoči do osrednje vsebine

Kvalitativne metode raziskovanja

Qualitative Research Methods

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Benton, Ted; Craib, Ian
Naslov: Philosophy of social science : the philosophical foundations of social thought »
Izdaja: 2nd ed., 10th anniversary ed.
Založništvo: Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2011, cop. 2001
ISBN: 978-1-137-28521-8
COBISS.SI-ID: 35614301 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za enega uporabnika. Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=4763503

2. Enota obvezne literature


Avtor: Marsh, David (ur.); Stoker, Gerry (ur.)
Naslov: Theory and methods in political science »
Izdaja: 3rd ed.
Založništvo: Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2010
ISBN: 978-0-230-57626-1; 978-0-230-57627-8
COBISS.SI-ID: 29588573 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za enega uporabnika. Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=4762620
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Burnham, Peter
Naslov: Research methods in politics »
Izdaja: 2nd ed.
Založništvo: Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2008
ISBN: 978-0-230-36556-8
COBISS.SI-ID: 28011523 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za enega uporabnika
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=4762852

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Howarth, David R.
Naslov: Discourse »
Založništvo: Buckingham (UK) ; Philadelphia (PA) : Open University Press, 2000
ISBN: 978-0-335-23183-6
COBISS.SI-ID: 28105219 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za tri hkratne uporabnike
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=6212138
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »