Skoči do osrednje vsebine

Jezikovna kultura

Language culture

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Logar, Nataša
Naslov: Jezikovna kultura za pravnike : priročnik z vajami »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Planet GV, 2009
ISBN: 978-961-6529-80-8
COBISS.SI-ID: 246825216 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop v Zebri

2. Enota obvezne literature


Avtor: Verovnik, Tina
Naslov: Jezikovne trajnice »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : GV založba, 2012
ISBN: 978-961-247-205-4
COBISS.SI-ID: 259936000 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Arhar Holdt, Špela
Naslov: Pravopisna razpotja : razprave o pravopisnih vprašanjih »
Izdaja: 1. izd., 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Založba ZRC, 2015
ISBN: 978-961-254-841-4
COBISS.SI-ID: 281951744 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop v Zebri

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Gorjanc, Vojko (ur.); Gantar, Polona (ur.); Kosem, Iztok (ur.); Krek, Simon (ur.)
Naslov: Slovar sodobne slovenščine : problemi in rešitve »
Izdaja: 1. izd., elektronska
Založništvo: Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017
ISBN: 978-961-237-975-9
COBISS.SI-ID: 292781824 - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/15/47/2792-1

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Urbančič, Boris
Naslov: O jezikovni kulturi »
Izdaja: 3., predelana in razširjena izd.
Založništvo: Ljubljana : Delavska enotnost, 1987
ISBN: 86-371-0009-0
COBISS.SI-ID: 57884 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »