Skoči do osrednje vsebine

Javna uprava

Public Administration

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Brezovšek, Marjan; Haček, Miro; Kukovič, Simona
Naslov: Javna uprava »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2014
ISBN: 978-961-235-713-9
COBISS.SI-ID: 277012992 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop v Zebri

2. Enota obvezne literature


Avtor: Brezovšek, Marjan; Kukovič, Simona
Naslov: Evropska javna uprava »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2015
ISBN: 978-961-235-771-9
COBISS.SI-ID: 282693376 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Brezovšek, Marjan (ur.); Haček, Miro (ur.)
Naslov: Globalizacija in državna uprava »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2003
ISBN: 961-235-127-9
COBISS.SI-ID: 125273344 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Brezovšek, Marjan (ur.); Haček, Miro (ur.)
Naslov: Upravna kultura »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2004
ISBN: 961-235-163-5
COBISS.SI-ID: 214339840 - Zapis v katalogu ODKJG »

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Peters, B. Guy (ur.); Pierre, Jon (ur.)
Naslov: Handbook of public administration »
Izdaja: Paperback ed.
Založništvo: Los Angeles ; London ; New Delhi : Sage, 2009, cop. 2007
ISBN: 978-1-4129-4539-4; 1-4129-4539-9
COBISS.SI-ID: 29637981 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za neomejeno število uporabnikov. Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=1046457
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »