Skoči do osrednje vsebine

Športna vzgoja

Physical Education

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Pistotnik, Borut
Naslov: Osnove gibanja v športu : osnove gibalne izobrazbe »
Izdaja: Popravljena izd.
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za šport, 2017
ISBN: 978-961-6843-76-8
COBISS.SI-ID: 289809408 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Zaletel, Petra; Štekl, Jaroš
Naslov: Šport, kot zdrav način življenja : univerzitetni učbenik z recenzijo »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2019
ISBN: 978-961-235-877-8
COBISS.SI-ID: 299382016 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: https://knjigarna.fdv.si/knjige/interdisciplinarno/i_773_sport-kot-zdrav-nacin-zivljenja-univerzitetni-ucbenik-z-recenzijo
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Naslov: Gibanje za zdravje ; Svetovni dan zdravja »
Založništvo: Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2002
COBISS.SI-ID: 1408689 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Furlan, Jana
Naslov: Prehrana - vir zdravja »
Založništvo: Ljubljana : Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, 1997
ISBN: 961-90441-1-8
COBISS.SI-ID: 71208704 - Zapis v katalogu ODKJG »

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Rotovnik-Kozjek, Nada
Naslov: Gibanje je življenje »
Založništvo: Ljubljana : Domus, 2004
ISBN: 961-6170-87-2
COBISS.SI-ID: 215978240 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »