Skoči do osrednje vsebine

Sociokulturni vidiki globalizacije

Sociocultural aspects of globalisation

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Bauman, Zygmunt
Naslov: Liquid modernity »
Založništvo: Cambridge ; Malden (MA) : Polity, 2009, cop. 2000
ISBN: 978-0-7456-2410-5; 978-0-7456-2409-9
COBISS.SI-ID: 28552285 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za tri hkratne uporabnike. Prevod v slovenščino Tekoča moderna E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=1245694

2. Enota obvezne literature


Avtor: Beck, Ulrich
Naslov: Kaj je globalizacija? : zmote globalizma - odgovori na globalizacijo »
Izdaja: 1. izd.
Založništvo: Ljubljana : Krtina, 2003
ISBN: 961-6174-60-6
COBISS.SI-ID: 126380288 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Barber, Benjamin R.
Naslov: Jihad vs. McWorld »
Založništvo: New York : Ballantine Books, 2001
ISBN: 0-345-38304-4
COBISS.SI-ID: 9919391 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Mlinar, Zdravko
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2012
ISBN: 978-961-235-576-0; 978-961-235-577-7
COBISS.SI-ID: 260297728 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Odprt dostop. Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/mlinar_2012_pdf.pdf

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Rizman, Rudi
Naslov: Globalizacija in avtonomija : prispevki za sociologijo globalizacije »
Založništvo: Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2008
ISBN: 978-961-6648-23-3
COBISS.SI-ID: 246379776 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »