Skoči do osrednje vsebine

Mirovne operacije

Peace Operations

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Jelušič, Ljubica (ur.)
Naslov: Mirovne operacije in vloga Slovenije »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2005
ISBN: 961-235-229-1
COBISS.SI-ID: 224145920 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Odprt dostop. Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: http://knjigarna.fdv.si/s/u/pdf/176.pdf

2. Enota obvezne literature


Avtor: Vlada Republike Slovenije
Naslov: Strategija sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah »
Založništvo: V: Uradni list Republike Slovenije št.19/2010, 12.3.2010
COBISS.SI-ID: #NULL! - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=STRA58
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Coops, Cees M. (ur.); Szvircsev Tresch, Tibor (ur.)
Naslov: Cultural challenges in military operations »
Založništvo: Rome : Nato Defence College = College de defense de l'Otan, 2007
COBISS.SI-ID: 26800221 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Odprt dostop
E-izdaja: http://www.ndc.nato.int/download/downloads.php?icode=19

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Grošelj, Klemen
Naslov: Slovenija v svetu mirovnih operacij »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2007
ISBN: 978-961-235-297-4
COBISS.SI-ID: 235537920 - Zapis v katalogu ODKJG »

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Ramsbotham, Oliver; Woodhouse, Tom
Naslov: Encyclopedia of international peacekeeping operations »
Založništvo: Santa Barbara ; Denver ; Oxford : ABC-Clio, cop. 1999
ISBN: 0-87436-892-8
COBISS.SI-ID: 7746098 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »