Skoči do osrednje vsebine

Mednarodno varstvo manjšin

International Protection of Minorities

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Komac, Miran
Naslov: Varstvo manjšin : uvodna pojasnila & dokumenti »
Založništvo: Ljubljana : Društvo Amnesty International Slovenije : Inštitut za narodnostna vprašanja, 2002
ISBN: 961-90760-2-8
COBISS.SI-ID: 117592576 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Roter, Petra
Naslov: Narodne manjšine v mednarodnih odnosih »
Izdaja: Dopolnjena izd., 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2014
ISBN: 978-961-235-692-7
COBISS.SI-ID: 274542080 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Komac, Miran; Medvešek, Mojca; Roter, Petra
Naslov: Pa mi vi povejte, kaj sem!!!? : študija o etnični raznolikosti v Mestni občini Ljubljana »
Izdaja: 1. natis
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2007
ISBN: 978-961-235-267-7
COBISS.SI-ID: 231499008 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »