Skoči do osrednje vsebine

Izobraževanje in upravljanje znanja

Education and knowledge management

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Johnson, B.; Lundvall, B.
Naslov: Why all this fuss about codified and tacit knowledge? [Elektronski vir]. »
Založništvo: V: Industrial and Corporate Change 11 (2). 245-262.
COBISS.SI-ID: #NULL! - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://icc.oxfordjournals.org/content/11/2/245.full.pdf+html

2. Enota obvezne literature


Avtor: Svetlik, Ivan et al.
Naslov: Human resources management practices in the organisations of the future »
Založništvo: Plzeň : A. Čeněk, 2011
ISBN: 978-80-7380-326-1
COBISS.SI-ID: 30633053 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Poglavje: Global trends in servicisation and comparative HRM in Europe / Anton Kramberger. - Str. 26-71
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Kramberger, Anton
Naslov: Poklici, trg dela in politika : poklicni problem socialne države, empirični primeri iz Slovenije »
Založništvo: Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2012
ISBN: 978-961-235-588-3; 978-961-235-589-0
COBISS.SI-ID: 262215168 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Odprt dostop
E-izdaja: http://knjigarna.fdv.si/s/u/pdf/266.pdf

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Yang, Yi Chang; Yang, Phil Y.; Chang, Yuan-Chieh
Naslov: High value added services as business transformation strategies. [Elektronski vir] »
Založništvo: Paper at the Summer Conference 2009, CBS - Copenhagen Business School, June 17 - 19, 2009.
COBISS.SI-ID: #NULL! - Zapis v katalogu ODKJG »
E-izdaja: http://www2.druid.dk/conferences/viewpaper.php?id=5345&cf=32
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »