Skoči do osrednje vsebine

Filmske študije

Film Studies

Obvezna literatura:

1. Enota obvezne literature


Avtor: Hollows, Joanne (ur.); Hutchings, Peter (ur.); Jancovich, Mark (ur.)
Naslov: The film studies reader »
Založništvo: London : Arnold ; New York : Co-published in the United States of America by Oxford University Press, 2000
ISBN: 0-340-69278-2; 0-340-69279-0
COBISS.SI-ID: 23425373 - Zapis v katalogu ODKJG »

2. Enota obvezne literature


Avtor: Stam, Robert; Burgoyne, Robert; Flitterman-Lewis, Sandy
Naslov: New vocabularies in film semiotics : structuralism, post-structuralism and beyond »
Izdaja: Reprint
Založništvo: London ; New York : Routledge, 2002, cop. 1992
ISBN: 0-415-06594-1; 0-415-06595-X
COBISS.SI-ID: 23223389 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za tri hkratne uporabnike. Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=237423
Vsa obvezna literatura v katalogu ODKJG »

Dodatna literatura

1. Enota dodatne literature:


Avtor: Bordwell, David; Staiger, Janet; Thompson, Kristin
Naslov: The classical Hollywood cinema : film style & mode of production to 1960 »
Založništvo: London : Routledge, 2006, cop. 1985
ISBN: 0-415-00383-0
COBISS.SI-ID: 26433629 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za tri hkratne uporabnike. Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=179032

2. Enota dodatne literature:


Avtor: Holmlund, Chris
Naslov: Impossible bodies : femininity and masculinity at the movies »
Založništvo: London ; New York : Routledge, 2002
ISBN: 0-415-18575-0; 0-415-18576-9
COBISS.SI-ID: 22521949 - Zapis v katalogu ODKJG »
Opombe: Dostop za FDV za tri hkratne uporabnike. Dostop tudi v Zebri
E-izdaja: https://ebookcentral.proquest.com/lib/fdv-odkjg/detail.action?docID=1542621

3. Enota dodatne literature:


Avtor: Parkinson, David
Naslov: History of film »
Založništvo: London : Thames and Hudson, 2002, cop. 1995
ISBN: 0-500-20277-X
COBISS.SI-ID: 21668189 - Zapis v katalogu ODKJG »
Vsa dodatna literatura v katalogu ODKJG »